Báo cáo Ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2010 

Nhận thức được lợi ích và tầm quan trọng của công nghệ thông tin và truyền thông trong việc duy trì và thúc đẩy sự phát triển bền vững, trong những năm vừa qua lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin nói riêng đã phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ và ngày càng sâu rộng trong mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội.

Ngày 22/9/2010, Chính phủ đã ban hành Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” trong đó nhấn mạnh “công nghệ thông tin và truyền thông là động lực quan trọng góp phần đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững của đất nước, nâng cao tính minh bạch trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân”.

Báo cáo Ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2010 hướng tới mục đích đưa ra bức tranh khái quát toàn cảnh về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Việt Nam trong năm 2010. Báo cáo tập trung phân tích những chủ trương, chính sách thúc đẩy ứng dụng CNTT, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, nhân lực phục vụ công tác ứng dụng CNTT, tình hình triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đồng thời đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động tại cơ quan nhà nước các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng đưa ra bức tranh sơ bộ về tình ứng dụng CNTT trong cộng đồng và hoạt động của các doanh nghiệp; chủ trương, chính sách của nhà nước nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp và cộng đồng.

Toàn văn Báo cáo Ứng dụng CNTT Việt Nam năm 2010 và Phụ lục 1Phụ lục 2Phụ lục 3Phụ lục 4 xem tại đây.

 
2489 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 87
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 87
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858117