Báo cáo định kỳ về tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2015 

Ngày 08 tháng 12 năm 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số4021/BTTTT-THH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc gửi báo cáo định kỳ về tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2015.

 

Biểu mẫu báo cáo được tải về tại đây:

 

1. Biểu mẫu báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ;

 

2. Biểu mẫu báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 

Báo cáo của Quý cơ quan gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày01/02/2016 theo địa chỉ:

 

Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội

 

Thư điện tử tiếp nhận báo cáo: aita@mic.gov.vn

 

 

1582 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 40
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 40
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19266577