Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước kiểm tra ứng dụng Công nghệ thông tin tại Bộ Tư pháp  

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Ban Điều hành) năm 2016, từ ngày 27-28/7/2016 tại Bộ Tư pháp, Ban Điều hành đã tiến hành kiểm tra hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ Tư pháp, trong đó ngày 27/7/2016 Cục Tin học hóa – Cơ quan thường trực Ban Điều hành và các thành viên Ban Điều hành đã kiểm tra, đánh giá thực tế tại Cục CNTT – Bộ Tư pháp.

Sáng 28/7/2016 Ban Điều hành làm việc với Lãnh đạo Bộ Tư pháp, đơn vị liên quan về kết quả kiểm tra. Tham dự buổi làm, có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – Ông Nguyễn Thành Hưng – Trưởng Ban Điều hành và các thành viên Ban Điều hành là đại diện các cơ quan đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ; về phía Bộ Tư pháp có Thứ trưởng Bộ Tư pháp – Ông Nguyễn Khánh Ngọc và Lãnh đạo, cán bộ Cục CNTT – Bộ Tư pháp.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo tình hình ứng dụng CNTT của Bộ Tư pháp, báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá thực tế của Cơ quan thường trực Ban Điều hành và các ý kiến đánh giá, phát biểu của các thành viên Ban Điều hành, Cục CNTT – Bộ Tư pháp và ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng – Trưởng Ban Điều hành đánh giá cao kết quả ứng dụng CNTT đã đạt được, hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ Tư pháp mang tính thực tiễn cao, toàn diện các lĩnh vực. Điển hình như việc cung cấp DVC trực tuyến, các DVC công mức 3 đã triển khai đáp ứng nhu cầu thực tiễn, mang lại hiệu quả rõ nét với lượng hồ sơ xử lý trực tuyến cao (từ 21,83% đến 57,18% xử lý trực tuyến so với thực tế) và các HTTT, CSDL đã được triển khai, mang lại hiệu quả, trong đó tính từ tháng 10/2015 đã thực hiện cấp đăng ký khai sinh thành công qua mạng cho hơn 141.346 trường hợp, trong đó 123.937 trường hợp đăng ký khai sinh mới được cấp số định danh cá nhân.

Thứ Trưởng Nguyễn Thành Hưng cũng lưu ý việc triển khai ứng dụng CNTT của Bộ Tư pháp trong giai đoạn tới cần gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính, đi vào các vấn đề thực chất; cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiếp tục quan tâm, triển khai theo hướng hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp; hoạt động ứng dụng CNTT cần gắn kết với công tác đảm bảo an toàn thông tin và đẩy mạnh xử lý văn bản trên môi trường điện tử. Trong giai đoạn tới cần quan tâm, lưu ý việc kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, triển khai xây dựng Bộ Tư pháp điện tử theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Việt Nam.

Ngoài các nội dung trên, tại các buổi làm việc với Bộ Tư pháp, Ban Điều hành cũng đã đánh giá, làm rõ kết quả, tình hình triển khai Đề án CSDL hộ tịch điện tử, hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp.

Nguyễn Thanh Thảo, Phòng Kế hoạch, Cục Tin học hóa

833 Go top

Sự kiện nội bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 22
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 22
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816768