Tiêu chuẩn Elliptic Curve Cryptography (ECC).

09/12/2019

Mật mã đường cong Elliptic (ECC) là một trong những loại mật mã mạnh nhất hiện nay. Tại nhiều công ty tại Mỹ, như CloudFlare, đã sử dụng rộng rãi ECC để bảo mật mọi thứ từ các kết nối HTTPS của khách hàng đến cách thức chuyển dữ liệu giữa các trung tâm dữ liệu của họ...

Xem thêm

Các nội dung cơ bản của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin

18/12/2019

Luật Đấu thầu quy định Hợp đồng là văn bản thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu được lựa chọn trong thực hiện gói thầu thuộc dự án; giữa bên mời thầu với nhà thầu được lựa chọn trong mua sắm thường xuyên; giữa đơn vị mua sắm tập trung hoặc giữa đơn vị có nhu cầu mua sắm với nhà thầu được lựa chọn trong mua sắm tập trung; giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư được lựa chọn hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư được lựa chọn và doanh nghiệp dự án trong lựa chọn nhà đầu tư...

Xem thêm

Khung An toàn thông tin cho Chính phủ điện tử: kinh nghiệm của Tanzania

27/12/2019

Chính phủ Tanzania đã thông qua một chiến lược chính phủ điện tử năm 2009 nhằm cải thiện hiệu quả trong chính phủ và cung cấp các dịch vụ công tốt hơn cho người dân. Bảo mật thông tin được xác định là một trong những yêu cầu để thực hiện thành công chính phủ điện tử mặc dù chính phủ đã không thông qua bất kỳ tiêu chuẩn hoặc ban hành hướng dẫn cho các cơ quan chính phủ liên quan đến an ninh...

Xem thêm

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 33
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 33
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15502722