Giới thiệu giao thức truyền thông điệp/giao tiếp nâng cao AMQP

08/12/2021

Ngày nay, các thiết bị IoT không còn xa lạ mà đang dần trở thành những vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của con người. Sự dày đặc và phổ biến hơn của các thiết bị IoT đòi hỏi sự kết nối kịp thời, chính xác và ổn định trong một mạng đồng nhất. Mạng này còn cần một sự điều phối thống nhất trong nội bộ để trách các vấn đề liên quan đến tắc nghẽn hay quá tải. Đó là lí do các giao thức truyền thông tin cho thiết bị IoT được xây dựng và đưa vào thực tiễn.

Xem thêm

Xây dựng chiến lược chuyển đổi số, một số nội dung cơ bản

29/09/2022

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số là một quá trình, do đó, để thực hiện quá trình đó đòi hỏi phải xác định được đường đi cho quá trình đó. Điều này đòi hỏi mỗi tổ chức phải tự xây dựng được chiến lược chuyển đổi số của mình. Để hỗ trợ cho các tổ chức xây dựng chiến lược chuyển đổi số, trong khuân khổ bài này sẽ tổng hợp một số kinh nghiệm về xây dựng chiến lược chuyển đổi số của các chuyên gia, tổ chức trên thế giới để các cơ quan, doanh nghiệp tham khảo trong quá trình xây dựng chiến lược.

Xem thêm

Thị trường chuyển đổi số ở một số quốc gia trên thế giới

29/09/2022

Trong những năm gần đây, chuyển đổi số đã triển khai mạnh mẽ trên phạm vi tổng thể toàn thế giới. Từ đó kéo theo thị trường chuyển đổi số cũng phát triển mạnh mẽ. Theo nhận định từ các chuyên gia, thị trường chuyển đổi số sẽ còn phát triển rất mạnh trong những năm tới. Bài viết này sẽ tổng hợp một số kết quả về tình hình phát triển của thị trường trên toàn thế giới trong đó có xem xét đến hai nền kinh tế lớn về công nghệ là đầu tầu kinh tế - Mỹ và Ân độ - công xưởng công nghệ ở châu Á.

Xem thêm

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 29
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 29
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18945524