Tiêu chuẩn mạng ảo hóa OpenVPN

03/11/2022

Thực tế hiện nay, có rất nhiều cách kết nối mạng ảo hóa. Tuy nhiên chỉ có một số ít khoảng 4 tiêu chuẩn hóa là phổ biến hơn nhóm các tiêu chuẩn hay phương thức còn lại bởi những vấn đề về bảo mật, an toàn, tiện lợi và hiệu quả thực tiễn. Nếu SSTP và IKEv2 là những giao thức đã có thâm niên và cũng có tập người dùng riêng thì OpenVPN là một tiêu chuẩn không mới nhưng mới được ưa chuộng bởi tính ổn định, hiệu quả cho phiên bản mới nhất năm 2022.

Xem thêm

Xây dựng chiến lược chuyển đổi số, một số nội dung cơ bản

29/09/2022

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số là một quá trình, do đó, để thực hiện quá trình đó đòi hỏi phải xác định được đường đi cho quá trình đó. Điều này đòi hỏi mỗi tổ chức phải tự xây dựng được chiến lược chuyển đổi số của mình. Để hỗ trợ cho các tổ chức xây dựng chiến lược chuyển đổi số, trong khuân khổ bài này sẽ tổng hợp một số kinh nghiệm về xây dựng chiến lược chuyển đổi số của các chuyên gia, tổ chức trên thế giới để các cơ quan, doanh nghiệp tham khảo trong quá trình xây dựng chiến lược.

Xem thêm

Sunshine Coast - Xây dựng một thành phố thế kỷ 21

29/12/2022

Sunshine Coast là khu vực chính quyền địa phương lớn thứ năm ở Úc – lớn hơn Sydney và Melbourne – và có dân số lớn thứ mười trong cả nước.

Xem thêm

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 41
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 41
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100713