Tổng hợp tin tức lĩnh vực Công nghệ thông tin (Tuần 1)

Trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 12/2015, Chính phủ đã chỉ đạo phải nâng cao chất lượng dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử.

Cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan nhà nước làm việc kiêm nhiệm: một trong các nguyên nhân ứng dụng CNTT chưa đạt hiệu quả cao

Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương đã triển khai tích cực và đã mang lại những hiệu quả rõ nét trong công tác quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

HỘI THẢO XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH BÌNH THUẬN

Triển khai Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 và Văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 1.0, ngày 24/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận”, thành phần tham dự bao gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh; Các thành viên Ban chỉ đạo CNTT của tỉnh; Các thành viên Hội tin học của tỉnh; Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đại diện lãnh đạo phòng Văn hóa thông tin các huyện, thị xã, thành phố Ông Nguyễn Thành Tâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Tham gia báo cáo tham luận là các chuyên gia công nghệ thông tin đến từ Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và cá

Hội nghị đào tạo, tập huấn về xây dựng và triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp tỉnh khu vực phía Nam

Trong 02 ngày 17-18/11, tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị đào tạo tập huấn xây dựng và triển khai kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh, các tỉnh thành khu vực phía Nam.

Sự kiện nội bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 35
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 35
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817828