Ninh Bình: Quy chế quản lý, khai thác và vận hành Trung tâm Dữ liệu

Ngày 04 tháng 03 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác và vận hành Trung tâm Dữ liệu tỉnh Ninh Bình.

Hậu Giang: Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Ngày 28 tháng 03 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 618/QĐ-UBND về Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Hòa Bình: Chương trình xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Ngày 21 tháng 03 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Chương trình số 49/CTr-UBND về Chương trình xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình với mục tiêu:

Phú Thọ: Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước năm 2021

Ngày 08 tháng 03 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 519/QĐ-UBND về Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2021.

Kom Tum: Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 10 tháng 03 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kom Tum ban hành quyết định số 05/2022/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum với nguyên tắc:

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 33
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 33
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102775