Ninh Bình: Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã năm 2021

Ngày 15 tháng 04 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình có Báo cáo số 64/BC-STTTT về tổng kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã năm 2021.

Hòa Bình: Kết quả triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã tại xã Nam Thượng huyện Kim Bôi và xã Liên Sơn huyện Lương Sơn năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 14/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện thí điểm mô hình chuyển đổi số tại xã Nam Thượng huyện Kim Bôi và xã Liên Sơn huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình. Tính đến tháng 12 năm 2021, kết quả triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã tại xã Nam Thượng huyện Kim Bôi và xã Liên Sơn huyện Lương Sơn đã có kết quả, cụ thể như sau:

Long An: Chương trình thực hiện xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Ngày 28 tháng 03 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã ban hành Chương trình số 930/CTr-UBND về Chương trình thực hiện xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Long An với mục tiêu:

Hải Dương: Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số

Ngày 24 tháng 03 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 707/QĐ-UBND về Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Hải Dương.

Hải Phòng: Kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số năm 2022

Ngày 05 tháng 04 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về Kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022 với mục đích:

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 52
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 52
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100423