Bắc Kạn: Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh năm 2021

Nhằm đảm bảo vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tại các cơ quan, đơn vị, địa phương từ đó góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp...

Bắc Kạn: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn có báo cáo số 275/BC-BCĐ về kết quả hoạt động năm 2020, 5 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh.

Vĩnh Long: Kế hoạch truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, ngày 14 tháng 10 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định về Kế hoạch truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với mục đích:

Bộ Nội vụ: Kết quả công tác cải cách hành chính Quý I năm 2021

Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Bộ Nội vụ đã có báo cáo tình hình công tác cải cách hành chính quý I năm 2021, cụ thể như sau:

Lào Cai: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án về phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh giai đoạn 2021-2025

Ngày 04 tháng 03 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch số 92/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đến năm 2025 gồm:

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 32
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 32
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18945429