Lào Cai: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án về phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh giai đoạn 2021-2025

Ngày 04 tháng 03 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch số 92/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đến năm 2025 gồm:

Phú Thọ: Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước năm 2020

Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 647/QĐ-UBND về công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2020.

Phú Yên: Quy định đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Ủy ban dan nhân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND về Quy định đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên với nguyên tắc:

Bộ Nội vụ: Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 25 tháng 2 năm 2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 151/QĐ-BNV về Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nội vụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu:

Hậu Giang: Ban hành Quy chế hoạt động Hệ thống Ứng dụng di động

Ngày 23 tháng 02 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành quyết định số 313/QĐ-UBND về ban hành quy chế hoạt động Hệ thống Ứng dụng di động tỉnh Hậu Giang với nguyên tắc:

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 39
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 39
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18316873