Tỉnh Lào Cai: Quyết định ban hành quy chế quản lý và cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử tỉnh

Ngày 19/10/2011, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định số 31/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý và cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Sở Thông tin truyền thông tỉnh Bình Định: Báo cáo tình hình hoạt động của Cổng thông tin điện tử tháng 10/2011

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định đang hoạt động tại tên miền chính thức www.binhdinh.gov.vn từ ngày 14/7/2011.

Tỉnh Bình Dương: Phê duyệt đề án “Thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020”

Ngày 02/11/2011, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương đã ban hành quết định số 3282/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án “Thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2010”.

Tỉnh Thái Nguyên: Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2012

Ngày 4/10/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 2543/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trực thuộc tỉnh năm 2012.

Tỉnh Bình Định: Báo cáo tình hình hoạt động của Cổng thông tin điện tử tháng 9/2011

Trong tháng 9/2011, Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bình Định hoạt động tương đối ổn định về mặt kỹ thuật.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 53
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 53
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816959