Lai Châu: Kế hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin năm 2015

Ngày 13/01/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kệ hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh năm 2015.

Bộ Giao thông vận tải: Quy định đánh giá mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ

Với mục đích tổng hợp, đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan thuộc Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ.

An Giang: Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2015

Ngày 29/12/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015.

Quảng Nam: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2015

Ngày 03/11/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015.

Đắk Nông: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 81
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 81
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102821