Đắk Nông: Kế hoạch thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2022

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Điện Biên: Chỉ thị về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ngày 03 tháng 06 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Chỉ thị số 06 /CT-UBND về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nam Định: Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Nam Định năm 2022

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022, ngày 31 tháng 5 năm 2022 Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch số 41/KH-BCĐ về Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Nam Định năm 2022 với mục tiêu:

Hải Phòng: Kế hoạch đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn trong cơ quan nhà nước

Ngày 27 tháng 05 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn trong cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng với mục tiêu:

Đồng Nai: Kế hoạch thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 16 tháng 05 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh năm 2022 với mục đích:

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 28
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 28
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102878