Bà Rịa – Vũng Tàu: Ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử về Thương mại – Dịch vụ và Công nghiệp hỗ trợ

Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư trong nước cũng như nước ngoài vào đầu tư trong tỉnh; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển xuất khẩu góp phần nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường gắn kết mạng lưới xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh với mạng lưới xúc tiến thương mại Việt Nam và nước ngoài.

Đài Truyền hình Việt Nam: Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2015

Theo đó, mục tiêu cụ thể đối với ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong nội bộ cơ quan gồm, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật CNTT đảm bảo đáp ứng cho phát triển ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành và sản xuất tại Đài Truyền hình Việt Nam (Đài THVN); từng bước hoàn thiện việc xây dựng kiến trúc tổng thể với mô hình quản lý toàn diện, thống nhất các ứng dụng CNTT trong đó có tích hợp đa dạng các hình thái thông tin dữ liệu.

Hòa Bình: Triển khai Kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

Với mục đích tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm đạt được mục tiêu Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ và yêu cầu Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 05/12/2014 của Tỉnh ủy đã đề ra.

Quảng Ngãi: Kết luận thanh tra về việc Chấp hành pháp luật về hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân Huyện Nghĩa Hành

Nhằm thúc đẩy và nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin.

Quảng Ngãi: Kết luận thanh tra về việc Chấp hành pháp luật về hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân Huyện Nghĩa Hành

Nhằm thúc đẩy và nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin. Từ ngày 21/4/2015 đến ngày 24/4/2015, đoàn thanh tra của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động ứng dụng CNTT tại Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 29
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 29
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816768