Phú Yên: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020

Ngày 23/11/2016, Phó Chủ tịch Tỉnh Phú Yên – Ông Phan Đình Phùng đã ký ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Thừa Thiên Huế: Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017

Ngày 12/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017.

Cần Thơ: Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020

Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011-2015 đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Hạ tầng Công nghệ thông tin được đầu tư, nâng cấp; Trung tâm dữ liệu Thành phố và Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được triển khai và đưa và khai thác có hiệu quả. Đặc biệt, các cấp chính quyền và CBCCVC đã nhận được được vai trò quan trọng của CNTT trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Hà Nam: Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017

Năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực – trong đó, việc ứng dụng các phần mềm, đặc biệt là phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành đã mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt với 80% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc.

Bộ Tư Pháp: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ngành Tư Pháp giai đoạn 2016-2020

Trong giai đoạn 2011-2015, Bộ Tư Pháp đã tích cực đẩy mạnh việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Tuy đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, công tác phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 144
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 144
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816746