Quảng Ngãi: Kết luận thanh tra về việc Chấp hành pháp luật về hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân Huyện Nghĩa Hành

Nhằm thúc đẩy và nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin.

Quảng Ngãi: Kết luận thanh tra về việc Chấp hành pháp luật về hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân Huyện Nghĩa Hành

Nhằm thúc đẩy và nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin. Từ ngày 21/4/2015 đến ngày 24/4/2015, đoàn thanh tra của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động ứng dụng CNTT tại Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành.

Thái Bình: Thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin

Ngày 16/4/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 728/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Thái Bình: Thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin

Ngày 16/4/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 728/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Bắc Giang: Quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/4/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 133/2015/QĐ-UBND Quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 39
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 39
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19266655