Tỉnh Khánh Hòa: Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Khánh Hòa năm 2012.

Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa đã rất quan tâm đến việc thúc đẩy và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) và đã đạt được những thành tựu nhất định.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 34
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 34
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18316921