Quy trình DVCTT mức độ 3 về Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/6/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3090/QĐ-UBND ban hành Quy trình Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Nội vụ: Quy định Bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày 30/6/2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 2149/QĐ-BNV ban hành Quy định Bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Nội vụ.

Hưng Yên: Trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Ngày 02/6/2017, tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 47
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 47
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100482