Gia Lai: Kết quả Đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021

Ngày 29 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 489 /QĐ-UBND về phê duyệt kết quả Đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021.

Khánh Hòa: Giải pháp đẩy mạnh cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện văn số 1832/BTTTT-THH ngày 16/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ngày 20/6/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản số 1668/STTTT-CNTTBCVT về giải pháp đẩy mạnh cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Bình Định: Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 27 tháng 06 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có Báo cáo số 104/BC-UBND về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Long An: Chỉ thị tập trung giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Ngày 27 tháng 05 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Chỉ thị số 1559/CT-UBND về tập trung giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Thủ tướng Chính phủ: ban hành Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

Ngày 23 tháng 06 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 766/QĐ-TTg về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 32
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 32
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102775