Đắk Nông: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử

HƯỚNG DẪN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CQNN NĂM 2015

Ngày 27/8/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1605/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015.

Cần Thơ: Thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin thành phố

Ngày 12/6/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 1623/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin thành phố.

Định hướng ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2015: Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

Quảng Ngãi: Quy định tổ chức họp trực tuyến trên Hệ thống Hội nghị truyền hình tỉnh

Hệ thống hội nghị truyền hình (HNTH) là hệ thống thông tin đa phương tiện, thời gian thực, cho phép người sử dụng ở những nơi cách xa về địa lý có thể trao đổi thông tin, hình ảnh, âm thanh, dữ liệu, tổ chức họp, hội thảo, hội nghị và sử dụng các ứng dụng khác.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 50
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 50
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18617434