Hà Giang: Quy định bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Để nâng cao vai trò và trách nhiệm của Thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức về ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, ngày 25/9/2017, Phó Chủ tịch tỉnh Trần Đức Quý đã ký Quyết định số 1925/QĐ-UBND quy định Bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Thừa Thiên Huế ban hành Quy định cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Ngày 09/10/2017, Phó Chủ tịch tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ký Quyết định số 88/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy định được áp dụng cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã, Trung tâm Hành chính công các cấp; các cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Yên Bái: Kế hoạch xây dựng Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến

Để triển khai kịp thời Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 tại tỉnh Yên Bái,...

Bến Tre: ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

Ngày 06/11/2017, tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Theo đó, Quy chế ban hành được áp dụng đối với các Sở, ban, ngành tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan tham gia các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 45
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 45
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100704