Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được xác định là một trong 8 trọng tâm chỉ đạo, điều hành xuyên suốt của Chính phủ, Thủ tướng Chính, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021...

Quảng Ngãi: Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3, mức độ 4 năm 2021

Ngày 17 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND về cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 với mục tiêu:

Quảng Nam: tăng cường triển khai, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng năng lực cạnh tranh, cải thiện các Bộ chỉ số: PAR Index, PCI, PAPI và ICT Index của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo, góp phần vào phòng, chống sự lây lan dịch Covid-19. Ngày 13 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành văn bản số 6081/UBND-KSTTHC về việc tăng cường triển khai, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Yên Bái: Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2021

Căn cứ kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác 6 tháng cuổi năm 2021...

Huế: Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 năm 2021

Ngày 01 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 272/KH-UBND về cung cấp dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 39
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 39
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18945550