Hậu Giang: Ban hành quy chế quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 02 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã có Quyết định số 2089/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hậu Giang...

Thanh Hóa: Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ ngày 07/3/2019, quý III năm 2019

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; ngày 20/9/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo số 160/BC-UBND về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Quý III năm 2019. Theo đó kết quả thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP trong Quý III năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa như sau:

Hội nghị Hội đồng Giám đốc Công nghệ thông tin Khu vực miền Trung - Tây Nguyên (Khu vực 2) năm 2019

Ngày 27 tháng 7 năm 2019, Hội đồng Giám đốc Công nghệ thông tin khu vực miền Trung - Tây Nguyên (Khu vực 2) đã tổ chức hội nghị thường niên tại tỉnh Thừa Thiên Huế, hội nghị do ông Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin Quốc gia và ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế - Phó Chủ tịch Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin Quốc gia cùng chủ trì hội nghị...

Gia Lai: Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan hành chính nhà nước đến năm 2021.

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản số 2575/KH-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 về Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai đến năm 2021 với mục đích:

Bộ Y tế: Đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 và Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội. Ngày 02 tháng 10 năm 2019, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-BYT về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 43
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 43
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817910