Kế hoạch tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam lần thứ XXIV năm 2020 tại Hải Dương

Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT- TT) Việt Nam là sự kiện có quy mô quốc gia do Hội Tin học Việt Nam phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố tổ chức luân phiên hàng năm tại các địa phương.

Đắk Lắk: Ban hành Quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tỉnh.

Ngày 30 tháng 12 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định số 3901/QĐ-UBND ban hành Quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk (Hệ thống iGate).

Gia Lai: Triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến được gửi từ Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo an toàn và hiệu quả, ngày 20/01/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện một số nội dung:

Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 25 tháng 12 năm 2019 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 23/2019/TT-BTNMT về Quy định về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2000 và 1:5000...

Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành Bảo hiểm xã hội và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quan”

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, ngày 31 tháng 12 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1939/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 62
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 62
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817961