Phú Yên: Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Sau một năm thực hiện chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên đã đạt được một số kết quả như sau:

Thanh Hoá: Tăng cường chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh

Hiện nay Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa đã đi vào hoạt động tại địa chỉ https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi. Bên cạnh đó còn tiết kiệm thời gian, chi phí và công khai, minh bạch hoạt động giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Điện Biên: Đánh giá, xếp hạng mức độ Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019

Ngày 19 tháng 02 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã có báo cáo số 153/BC-STTTT về Đánh giá, xếp hạng mức độ Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2019 (Chỉ số DienBien e-Gov index 2019).

Gia Lai: Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 phòng, chống dịch bệnh COVID - 19

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid - 19 ngày 20/3/2020.

Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Ngày 09/4/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Đây là một mốc quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 14
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 14
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817792