Đắk Nông: Tình hình thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

Thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2020, trong 6 tháng đầu năm tỉnh đã đạt được những kết quả cụ thể:

Bình Định: Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh

Để Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Định hoạt động hiệu quả, ngày 25 tháng 5 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có quyết định số 27/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh với nguyên tắc:

Quảng Ninh: Kết quả đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp sở, câp huyện và cấp xã năm 2019

Ngày 05 tháng 05 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có Quyết định số 1452/QĐ-UBND về Phê duyệt Báo cáo kết quả Đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp sở, cấp huyện và cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2019.

Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Căn cứ Quyết định số 4952/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh. Ngày 21 tháng 4 năm 2020 Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh đã có kế hoạch hoạt động năm 2020 với mục đích:

Đắk Lắk: Tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh

Nhằm tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 35
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 35
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817828