Cao Bằng: Kết quả triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã có những kết quả cụ thể:

Sóc Trăng: Các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử 6 tháng cuối năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Tính đến hết quý II năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Lào Cai: Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Ngày 11/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tỉnh Lào Cai năm 2020 với mục tiêu:

Cà Mau: Kết quả hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 06 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Trong 6 tháng đầu năm 2020 tỉnh Cà Mau đã đạt được một số kết quả cụ thể:

Bình Thuận: Kết quả Tình hình thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận đã đạt được một số kết quả trong ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2019, cụ thể:

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 66
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 66
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817995