Hòa Bình ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2018

Ngày 10 tháng 10 năm 2018, Ủy ban dân nhân tỉnh Hòa Bình đã Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2018...

Bắc Kạn ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn

Ngày 31/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã có Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn...

Quảng Nam phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh

Ngày 05/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có Quyết định số 39/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh...

Tỉnh Đắk Lắk Báo cáo kết quả chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017

Ngày 25 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản số 262/BC-UBND về việc Báo cáo kết quả chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017...

Tỉnh Trà Vinh ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 1.0

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng, duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh làm căn cứ xây dựng, triển khai các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016- 2020...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 34
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 34
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18316794