Quảng Trị: Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước

Ngày 31 tháng 10 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 2788/QĐ-UBND về Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị.

Thái Bình: Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thực hiện tại tỉnh Thái Bình

Ngày 09 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình có Quyết định số 2545/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thực hiện tại tỉnh Thái Bình.

Sóc Trăng: Báo cáo các danh mục dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP

Ngày 04 tháng 11 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng có văn bản số 1975/STTTT-CĐS về việc báo cáo các danh mục dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP

Phú Thọ: Kế hoạch Triển khai Nghị định 42/2022/NĐ-CP về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Bộ Khoa học và Công nghệ: Cung cấp Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần

Ngày 24 tháng 10 năm 2022, Bộ Khoa học và Công nghệ có Văn bản số 3007/BKHCN-TTCNTT về cung cấp Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 65
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 65
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100605