Gia Lai: Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 phòng, chống dịch bệnh COVID - 19

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid - 19 ngày 20/3/2020.

Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Ngày 09/4/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Đây là một mốc quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.

Kế hoạch tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam lần thứ XXIV năm 2020 tại Hải Dương

Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT- TT) Việt Nam là sự kiện có quy mô quốc gia do Hội Tin học Việt Nam phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố tổ chức luân phiên hàng năm tại các địa phương.

Đắk Lắk: Ban hành Quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tỉnh.

Ngày 30 tháng 12 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định số 3901/QĐ-UBND ban hành Quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk (Hệ thống iGate).

Gia Lai: Triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến được gửi từ Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo an toàn và hiệu quả, ngày 20/01/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện một số nội dung:

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 34
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 34
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15488664