Gia Lai: Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công của tỉnh

Ngày 02 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia lai đã ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai với nguyên tắc:

Bắc Kạn: Kế hoạch cung cấp tối đa dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 năm 2020

Nhằm thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, nâng cao mức độ hiện đại hóa nền hành chính, tạo môi trường thuận lợi trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch cung cấp tối đa dịch vụ công trực tuyến lên mức 4 năm 2020 của các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn với mục tiêu:

Đồng Nai: kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP

Đến tháng 11 năm 2020, tỉnh Đồng Nai đã đạt được các kết quả trong thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP như sau:

Bến Tre: Hoàn thành nhiệm vụ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 năm 2020

Để hoàn thành việc cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 năm 2020 theo đúng kế hoạch đã để ra, UBND tỉnh Bến Tre đã thành lập Tổ giúp việc để triển khai thực hiện nhiệm vụ và tổ chức thực hiện theo hình thức tập trung với các bước thực hiện gồm:

Đồng Nai: Tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 43
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 43
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817920