Bộ Thông tin và Truyền thông: ban hành Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước

Để đánh giá thực trạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước và phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin giúp xây dựng Chính phủ điện tử...

THỪA THIÊN HUẾ TÍCH HỢP DỊCH VỤ CÔNG ÍCH LÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

Một trong những mục tiêu quan trọng của việc xây dựng và phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế là nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công mà đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa và cung cấp dịch vụ công thông minh hơn hướng phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ VHTT và DL): đơn vị điển hình trong chủ động triển khai kết nối mạng thông tin với hệ thống thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phục vụ triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ trong cải cách hành chính là cung cấp dịch vụ công cho người dân, để các dịch vụ này được rõ ràng, minh bạch, đồng thời để người dân được tiếp cận thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí...

Kiện toàn Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Ứng dụng công nghệ thông tin, ngày 21/10/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Cao đã ký ban hành Quyết định số 2451/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tây Ninh: ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng mục tiêu đưa Tây Ninh phát triển mạnh về công nghệ thông tin, ngày 04/10/2017, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc đã ký Quyết định số 2306/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh...
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 62
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 62
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17155629