Bộ Nội vụ: Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 25 tháng 2 năm 2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 151/QĐ-BNV về Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nội vụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu:

Hậu Giang: Ban hành Quy chế hoạt động Hệ thống Ứng dụng di động

Ngày 23 tháng 02 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành quyết định số 313/QĐ-UBND về ban hành quy chế hoạt động Hệ thống Ứng dụng di động tỉnh Hậu Giang với nguyên tắc:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020

Ngày 05 tháng 02 năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn số 161/CNTT1 về việc báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, một số kết quả ứng dụng công nghệ thông tin nổi bật, cụ thể như sau:

Hậu Giang: Kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2020

Ngày 02 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã có báo cáo số 30/BC-UBND về kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020. Cụ thể như sau:

Tây Ninh: Kết quả thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đến nay, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đạt được một số kết quả trong năm 2020, cụ thể:

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 38
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 38
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100638