Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Căn cứ Quyết định số 4952/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh. Ngày 21 tháng 4 năm 2020 Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh đã có kế hoạch hoạt động năm 2020 với mục đích:

Đắk Lắk: Tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh

Nhằm tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk...

Phú Yên: Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Sau một năm thực hiện chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên đã đạt được một số kết quả như sau:

Thanh Hoá: Tăng cường chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh

Hiện nay Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa đã đi vào hoạt động tại địa chỉ https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi. Bên cạnh đó còn tiết kiệm thời gian, chi phí và công khai, minh bạch hoạt động giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Điện Biên: Đánh giá, xếp hạng mức độ Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019

Ngày 19 tháng 02 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã có báo cáo số 153/BC-STTTT về Đánh giá, xếp hạng mức độ Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2019 (Chỉ số DienBien e-Gov index 2019).

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 53
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 53
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15488817