An Giang: công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần và lộ trình tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Ngày 24 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 2856/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần và lộ trình tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đà Nẵng: Báo cáo triển khai dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định 42/2022/NĐ-CP

Ngày 22 tháng 11 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng có báo cáo số 2888/STTTT-CNTT về triển khai triển khai dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định 42/2022/NĐ-CP.

Hưng Yên: Cung cấp Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần

Ngày 08 tháng 11 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên có văn bản số 1295/STTTT-BCVTCNTT về thúc đẩy cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc tỉnh Hưng Yên

Bộ Nội vụ: Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 – 2030

Ngày 10 tháng 11 năm 2022, Bộ Nội vụ có Quyết định số 876/QĐ-BNV về Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 – 2030.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cung cấp Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ

Ngày 08 tháng 11 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 7436/BNN-VP về cung cấp Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 24
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 24
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102870