Vĩnh Long: Kế hoạch truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, ngày 14 tháng 10 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định về Kế hoạch truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với mục đích:

Bộ Nội vụ: Kết quả công tác cải cách hành chính Quý I năm 2021

Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Bộ Nội vụ đã có báo cáo tình hình công tác cải cách hành chính quý I năm 2021, cụ thể như sau:

Lào Cai: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án về phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh giai đoạn 2021-2025

Ngày 04 tháng 03 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch số 92/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đến năm 2025 gồm:

Phú Thọ: Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước năm 2020

Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 647/QĐ-UBND về công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2020.

Phú Yên: Quy định đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Ủy ban dan nhân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND về Quy định đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên với nguyên tắc:

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 44
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 44
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100482