Quảng Nam: tăng cường triển khai, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng năng lực cạnh tranh, cải thiện các Bộ chỉ số: PAR Index, PCI, PAPI và ICT Index của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo, góp phần vào phòng, chống sự lây lan dịch Covid-19. Ngày 13 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành văn bản số 6081/UBND-KSTTHC về việc tăng cường triển khai, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Yên Bái: Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2021

Căn cứ kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác 6 tháng cuổi năm 2021...

Huế: Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 năm 2021

Ngày 01 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 272/KH-UBND về cung cấp dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.

Đồng Nai: Kế hoạch triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh năm 2021

Ngày 06 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch số 10690/KH-UBND về việc triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh năm 2021.

Tiền Giang: Phê duyệt danh mục, lộ trình tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021

Ngày 22 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1940/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mục, lộ trình tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tiền Giang trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 55
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 55
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100696