Hà Tĩnh: Kế hoạch Nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 382/KH-UBND về việc nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Ninh Thuận: Kết quả hoạt động của trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 13 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có báo cáo số 407/BC-UBND về tình hình và tổ chức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Bình Định: Kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 11 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, sau 03 năm triển khai, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã đạt được những kết quả cụ thể:

Sơn La: Ban hành Quy định về bộ chỉ số đánh giá Chính quyền số của các cơ quan hành chính tỉnh

Ngày 15 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 2245/QĐ-UBND về việc Quy định về bộ chỉ số đánh giá Chính quyền số của các cơ quan hành chính tỉnh Sơn La với mục đích:

Gia Lai: Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước năm 2020

Ngày 14 tháng 7 năm 2021, Ủy banh nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 416/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 35
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 35
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817828