Bình Định: Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021

Ngày 22 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành báo cáo số 222/BC-UBND về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Phúc: Kế hoạch triển khai 100% dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến mức độ 4

Ngày 03 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 299/KH-UBND về triển khai 100% dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc với mục tiêu:

Bắc Ninh: Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021

Ngày 27 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành báo cáo số 06/BC-UBND về kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bắc Ninh năm 2021.

Hà Tĩnh: Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) năm 2022

Ngày 30 tháng 28 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành kế hoạch số 523/BC-UBND về kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 với mục đích:

Yên Bái: Kế hoạch triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021

Ngày 27 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch số 279/KH-UBND về triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái với mục đích:

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 38
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 38
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817932