Sơn La: Kết quả hoạt động Cổng thông tin điện tử năm 2021

Ngày 15 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành báo cáo số 02/BC-BBT về kết quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Điện Biên: Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 10 tháng 02 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên với các nguyên tắc sau:

Vĩnh Long: Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch số 3619/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh Vĩnh Long với mục tiêu:

Lào Cai: Kết quả hoạt động Cổng thông tin điện tử

Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành báo cáo số 733/BC-UBND về kết quả hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đắk Lắk: Kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số năm 2020

Ngày 27 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk có báo cáo số 28/BC-UBND về kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2020 với kết quả như sau:

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 63
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 63
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817995