Kon Tum ban hành quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước tỉnh

Thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, ngày 10/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum...

Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử tại tỉnh Hưng Yên

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT năm 2018 của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Ban Điều hành), ngày 09/8/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Đoàn Kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử tại tỉnh Hưng Yên...

Kiểm tra tình hình cung cấp DVC trực tuyến tại tỉnh Hưng Yên: Cần đẩy mạnh hướng dẫn, tuyên truyền người dân, doanh nghiệp sử dụng DVC trực tuyến

Ngày 09/8/2018, trong Chương trình làm việc của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại tỉnh Hưng Yên, Cục Tin học hóa – Cơ quan thường trực Ban Điều hành đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại UBND huyện Văn Lâm và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên...

Hà Tĩnh tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh

Để tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ngày 17/5/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh...

Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước họp phiên toàn thể Quý I/2018: Chú trọng công tác tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong ứng dụng CNTT phát triển Chính phủ điện tử

Ngày 16/3/2018, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Tin học hóa đã tổ chức Phiên họp thường kỳ Quý I/2018 của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Ban Điều hành). Chủ trì Phiên họp Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng - Trưởng Ban Điều hành, tham dự Phiên họp có đại diện Văn phòng Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Nội vụ và các đơn vị liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 98
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 98
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15146160