Bộ Nội vụ: Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Bộ Nội vụ đã có quyết định số 1149/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” với mục tiêu:

Cao Bằng: Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử năm 2020

Nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Phú Thọ: Kết quả hoạt động trang thông tin điện tử năm 2020

Thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, năm 2020 tỉnh Phú Thọ đạt được một số kết quả:

Lào Cai: Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công tích hợp một cửa điện tử

Ngày 07 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số: 24/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công tích hợp một cửa điện tử tỉnh Lào Cai

Hưng Yên: Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 8 tháng 6 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 17
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 17
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18945292