Vai trò của dữ liệu trong việc tạo lập niềm tin (OECD)

Bài viết này giải thích các yếu tố quyết định lòng tin để xác định rõ hơn những lĩnh vực chính góp phần xây dựng lòng tin thể chế. Sau đó, nó khám phá tiềm năng của việc sử dụng dữ liệu để xây dựng lòng tin, bao gồm áp dụng các phương pháp đạo đức, bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu, đảm bảo tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro. Sau đó, chương này sẽ cung cấp các ví dụ về các quốc gia đã triển khai thành công các thông lệ tốt và kết thúc bằng một danh sách các hướng dẫn về đạo đức dữ liệu có thể giúp công chức quản lý việc sử dụng dữ liệu một cách có đạo đức.

Khai thác, ứng dụng dữ liệu cho đổi mới sáng tạo số trong khu vực công của Thụy Điển

Bài viết này thảo luận về cách tận dụng dữ liệu cho trí tuệ khu vực công và đổi mới kỹ thuật số. Nó bắt đầu bằng cách thảo luận về mức độ phù hợp của quản trị dữ liệu trong khu vực công, giải quyết các vấn đề như nhu cầu về chính sách dữ liệu rõ ràng và quản lý dữ liệu. Các chủ đề khác bao gồm quản lý và chia sẻ dữ liệu trong khu vực công của Thụy Điển, mở rộng quy mô thực hành phân tích dữ liệu và phá vỡ các rào cản đối với khu vực công dựa trên dữ liệu nhiều hơn.

Tăng cường hợp tác cho các nỗ lực nhất quán về chính phủ số ở Thụy Điển

Thụy Điển đã đạt được mức độ trưởng thành kỹ thuật số đáng kể trong khu vực công, bằng những nỗ lực số hóa trước đó và văn hóa minh bạch và đồng thuận. Tuy nhiên, chính phủ cần thừa nhận rằng những gì hiệu quả trước đây có thể không nhất thiết phải như vậy trong bối cảnh hiện tại và những nỗ lực của chính phủ trong việc điều hành, quản lý, chia sẻ, mở và sử dụng dữ liệu sẽ đóng vai trò như một phương tiện để hỗ trợ các kết quả rộng lớn hơn và được thúc đẩy bởi cách tiếp cận toàn chính phủ.

Kinh nghiệm xây dựng chính sách, hành lang pháp lý đối với dữ liệu mở

Việc xây dựng chính sách để thúc đẩy việc cung cấp dữ liệu mở là việc làm quan trọng để thúc đẩy nội dung này. Việc tổng hợp các kinh nghiệm về chính sách, hành lang pháp lý nhằm giải quyết các câu hỏi: dữ liệu nào nên được công khai, cách công khai dữ liệu và cách triển khai chính sách cũng như các khuyến nghị để trả lời câu hỏi các chính sách về dữ liệu mở có thể và nên làm gì nhằm tạo ra một hệ sinh thái dữ liệu dữ liệu mở của chính phủ là cần thiết để đưa ra các chính sách phù hợp. Nội dung bài viết này tổng hợp các vấn đề cần quan tâm về nội dung trên.

Niềm tin của người dân là động lực cho các nỗ lực phát triển chính phủ số ở Thụy Điển (Phần 2)

Bài viết này giới thiệu về mối liên quan tổng thể của việc chuyển từ việc tập trung vào chính phủ điện tử và năng suất của khu vực công sang việc sử dụng dữ liệu, chính phủ số và giá trị công để giải quyết sự sụt giảm niềm tin của người dân ngày càng tăng ở Thụy Điển. Cách tiếp cận chiến lược tập trung vào dữ liệu, tính mở và sự tham gia của công chúng sẽ cho phép khu vực công Thụy Điển sử dụng các nền tảng để sáng tạo giá trị công, thử nghiệm, đổi mới xã hội và kinh doanh dựa trên dữ liệu.

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 48
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 48
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816699