XÁC ĐỊNH CHI PHÍ PHẦN MỀM NỘI BỘ TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (gọi tắt là Nghị định 73/2019/NĐ-CP), trong đó quy định chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ được xác định theo một trong các phương pháp sau: phương pháp so sánh hoặc phương pháp chuyên gia hoặc phương pháp tính chi phí hoặc theo báo giá thị trường hoặc kết hợp các phương pháp.

Quản trị: Mối quan hệ giữa Đô thị thông minh và Chính phủ điện tử

Đô thị thông minh có thể được xem như là một mô hình phát triển bền vững, là nơi nhận được nguồn vốn đầu tư, công nghệ, ý tưởng sáng tạo để nhắm tới mục tiêu thay đổi cơ sở hạ tầng truyền thống, thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, …

Giới thiệu một số Ứng dụng công nghệ sổ cái phân tán thành công của chính phủ Anh (Phần 2)

Công nghệ sổ cái phân tán có thể cung cấp cho Chính phủ các công cụ mới để giảm gian lận, bị lỗi và chi phí cho các quy trình thủ tục hành chính sử dụng giấy. Nó cũng có khả năng cung cấp những cách thức mới để đảm bảo quyền sở hữu, xuất xứ cho hàng hóa và sở hữu trí tuệ. Công nghệ sổ cái phân tán có tiềm năng giúp Chính phủ thu thuế, mang lại nhiều lợi ích trong việc cung cấp dịch vụ như: cấp hộ chiếu, đăng ký đất đai, đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa và thường đảm bảo tính toàn vẹn của hồ sơ, dịch vụ của Chính phủ.

Giới thiệu một số Ứng dụng công nghệ sổ cái phân tán thành công của chính phủ Anh (Phần 1)

Công nghệ sổ cái phân tán đã có tác động sâu sắc đến cách các công ty tư nhân quản lý dữ liệu và tương tác với khách hàng, nhà cung cấp. Nếu được áp dụng trong chính phủ, nó có thể giảm chi phí, tăng tính minh bạch, cải thiện sự minh bạch về tài chính đối với người dân và thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng kinh tế. Bài viết này tập trung giới thiệu 05 điển hình về ứng dụng công nghệ sổ cái phân tán trong khối chính phủ để cho thấy được các lợi ích mà công nghệ này có thể tạo ra được.

DỊCH VỤ SỐ CỦA KHU VỰC CÔNG: LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUYỂN ĐỔI NHANH CHÓNG VÀ TRÊN PHẠM VI RỘNG? (phần 2)

Phần 1 đã trình bày về các tác động dịch vụ kỹ thuật số đối với chính phủ và người dùng, giới thiệu tình hình cung cấp dịch vụ số của các nước như: Đan Mạch, Hàn Quốc… Chuyển đổi, triển khai nhanh chóng và trên diện rộng các dịch vụ số của khu vực công là yêu cầu và cũng là thách thức cho Chính phủ các nước hiện nay.

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 46
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 46
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16558200