Chứng minh thư điện tử của Đức và bảo vệ thông tin cá nhân

Từ 1/11/2010, công dân của Cộng hòa Liên bang Đức đã chính thức sở hữu một trong những chứng minh thư tiên tiến nhất thế giới. Với tính năng nhận dạng thông tin cá nhân trực tuyến và chữ ký điện tử hợp lệ (QES), chứng minh thư điện tử đã đạt đến tầm chất lượng mới về bảo mật thông tin và giao dịch trên Internet. Công dân Đức từ nay có thể tự bảo vệ mình khỏi nạn ăn cắp thông tin cá nhân mà không mất một chút công sức nào

Kinh nghiệm triển khai cấp phát và sử dụng Chứng minh nhân dân điện tử trên thế giới

Chứng minh nhân dân điện tử đã được triển khai cấp phát sử dụng rộng rãi trên thế giới. Trên website của Inside ID (http://www.insideid.com) đã giới thiệu về hiện trạng 117 dự án về định danh điện tử, một báo cáo từ German TAB đã thống kê 107 dự án về sự kiểm soát và chứng minh nhân dân điện tử ở 55 quốc gia. Nói chung, tình hình triển khai định danh điện tử khá khả quan nhưng vẫn còn một số nước vùng lãnh thổ vẫn còn hạn chế.

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 42
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 42
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816780