Thành phố thông minh dẫn đầu nền kinh tế số: Kinh nghiệm của Trung Quốc và khuyến nghị cho Việt Nam

Khoa học và công nghệ đã tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến quá trình phát triển của xã hội, đưa loài người vượt qua nhiều giới hạn, thách thức về tự nhiên, kinh tế - xã hội, quyết định vị thế các quốc gia trên thế giới.

Cung cấp thanh toán và dịch vụ của Chính phủ cho người dân

Cơ quan Dịch vụ Úc (Services Australia) là cơ quan cung cấp dịch vụ chính của Chính phủ, chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và cung cấp các dịch vụ và khoản thanh toán của chính phủ.

Các nội dung cần lưu ý trong việc cung cấp và quản lý chất lượng đối với dữ liệu mở

Nội dung của bài viết cung cấp các hướng dẫn về quản lý dữ liệu nhằm đảm bảo việc các dữ liệu học tập được các kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất và các tiêu chuẩn đã được công nhận và thiết lập trong cộng đồng chuyên nghiệp về dữ liệu. Đối tượng của bài viết này dành cho các cá nhân và tổ chức liên quan đến việc sản xuất dữ liệu, ví dụ như các bộ, ngành, địa phương cũng như các đơn vị thống kê, đồng thời, cũng hữu ích dành cho những người sử dụng dữ liệu muốn hiểu rõ hơn cách dữ liệu mở được tạo ra.

Các nội dung chính cần quan tâm trong việc hướng dẫn việc cung cấp dữ liệu mở

Dữ liệu mở là một trong những nội dung được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, để triển khai việc cung cấp dữ liệu mở thành công, cần có nhận thức đúng và các bước làm phù hợp. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu các nội dung cần quan tâm để giúp việc hướng dẫn việc cung cấp dữ liệu mở được tiếp cận một cách đầy đủ.

Các nội dung cần lưu ý liên quan đến việc phát hành công khai dữ liệu mở

Hiên nay, các cơ quan nhà nước ngày càng công bố nhiều dữ liệu hơn trên môi trường mạng. Việc chia sẻ dữ liệu giúp cho nâng cao tính minh bạch, khuyến khích việc sử dụng với mục đích chung cũng như mục đích thương mại đối với dữ liệu, thúc đẩy việc tái sử dụng dữ liệu. Nhằm tạo điều kiện cho các chính phủ mở và chia sẻ dữ liệu một cách thuận lơi hơn, W3C (tên tiếng Anh là World Wide Web Consortium) đã phát triển tài liệu hướng dẫn. Tài liệu tập trung vào các tiêu chuẩn và phương pháp luận để khuyến khích việc mở dữ liệu, tạo điều kiện cho mọi người sử dụng dữ liệu theo những cách mới và sáng tạo.

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 26
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 26
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816768