Định hướng Đô thị thông minh và những điều cần cân nhắc

Công nghệ đã thay đổi cách con người đang sống và đô thị thông minh sẽ khiến điều đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, xây dựng và phát triển đô thị thông minh được Việt Nam coi là một trong những quá trình góp phần thực hiện Chuyển đổi số Quốc gia. Vậy, cần có những lưu ý nào khi xây dựng đô thị thông minh. Bài viết này sẽ chỉ ra những kinh nghiệm được đúc kết lại thông qua quá trình nghiên cứu, xây dựng đô thị thông minh ở khắp các quốc gia trên thế giới và khu vực.

NGHIỆM THU DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Ngày 13/12/2010, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 28/2010/TT-BTTTT quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngan sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư 28/2010/TT-BTTTT). Thông tư này quy định chi tiết nội dung được giao tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

TRIỂN KHAI VÀ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Ngày 13/12/2010, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 28/2010/TT-BTTTT quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngan sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư 28/2010/TT-BTTTT). Thông tư này quy định chi tiết nội dung được giao tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

CÁC QUY ĐỊNH VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐẶC THÙ CỦA HỢP ĐỒNG THUÊ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản đầu tiên hướng dẫn về việc xây dựng các nội dung của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (văn bản 2455ª/BTTTT-THH ngày 29/7/2019). Văn bản pháp lý điều chỉnh, căn cứ về mặt nội dung của văn bản 2455ª/BTTTT-THH là Quyết định 80/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước (gọi tắt là Quyết định 80/2014/QĐ-TTg).

PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHI PHÍ THUÊ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÔNG SẴN CÓ TRÊN THỊ TRƯỜNG

Năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản đầu tiên hướng dẫn phương pháp tính chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin để chủ trì thuê dịch vụ tham khảo trong việc xem xét, đánh giá báo giá của các tổ chức, cá nhân (văn bản 3575/BTTTT-THH ngày 23/10/2018). Văn bản pháp lý điều chỉnh, căn cứ về mặt nội dung của văn bản 3575/BTTTT-THH là Quyết định 80/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước (gọi tắt là Quyết định 80/2014/QĐ-TTg).

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 45
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 45
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16558329