Chuyển đổi số - Những tác động đến xã hội con người (phần2)

Tiếp theo phần 1 Chuyển đổi số - Những tác động đến xã hội con người. Phần 2: Công nghệ số - Những ảnh hưởng tiêu cực

Chuyển đổi số - Những tác động đến xã hội con người (phần1)

Xã hội con người đã và đang thay đổi với tốc độ nhanh chóng, với tất cả mọi thứ đang được số hóa cùng với ưu thế phát triển của công nghệ. Các mục tiêu của cách mạng kỹ thuật số đang trở thành hiện thực trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế xã hội. Kỹ thuật số đang thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, trao đổi và tiêu dùng.

CivicTech – Công nghệ chuyển đổi số xã hội

Sau phát minh Web của thế kỷ 20, thế giới bước sang thế kỷ 21 cùng song hành với sự đột phá, đổi mới mạnh mẽ của công nghệ thông tin truyền thông (ICT) trên qui mô toàn cầu. Theo thống kê từ Hootsuite cho thấy tính đến tháng 1/2021, số lượng người dùng smartphone toàn cầu là 5,22 tỉ người, số người sử dụng internet là 4,66 tỉ người và số người dùng mạng xã hội là 4,2 tỉ người. Nếu tính từ tháng 1/2020, số lượng người dùng smartphone tăng 1,8% (93 triệu), trong khi tổng số kết nối di động (một người sở hữu nhiều thiết bị) tăng 0,9% (72 triệu) lên 8,02 tỉ (tháng 1/2021). Chính những điều này là một trong những nhân tố thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nói chung và trong xã hội nói riêng lan rộng khắp nơi thế giới.

GovTech: Phương pháp tiếp cận của quá trình chuyển đổi số khu vực công

Sau một thời kỳ dài xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử và tiến đến Chính phủ số đã biến nhiều Chính phủ của các quốc gia trên thế giới trở thành những nhà phát triển có kinh nghiệm, đồng thời là những nhà tài trợ, ủng hộ phát triển các lĩnh vực dựa trên công nghệ mới. Ở đó, họ có nền tảng vốn đầu tư chiến lược, chính sách pháp luật và cung cấp các nguồn lực để thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ đáp ứng với nhu cầu và đẩy mạnh lợi thế vốn có của quốc gia. Lĩnh vực công nghệ cao của Israel, công nghệ nông nghiệp ở Brazil (dưới nhãn Embrapa) và công nghệ tài chính (FinTech) ở Anh…, đều là những ví dụ điển hình.

Thành phố thông minh dựa trên dữ liệu và các giải pháp ứng dụng sáng tạo cho sự phát triển bền vững: Nghiên cứu của London và Barcelona

Cuộc cách mạng dữ liệu lớn đang báo trước một kỷ nguyên mà thiết bị đo đạc, dữ liệu hóa và tính toán ngày càng lan rộng khắp các thành phố. Công nghệ dữ liệu lớn đã trở thành thành phần không thể thiếu đối với hoạt động của các thành phố. Kết quả là, các quy trình và hoạt động thực tiễn tại đô thị phải đáp ứng với hình thức đô thị định hướng dữ liệu và đồng thời cũng là phương thức sản xuất chủ chốt của các thành phố thông minh.

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 52
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 52
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816850