Vai trò của Chính quyền thông minh với Đô thị thông minh

Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống ngày nay. Không thể hình dung cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu Internet và các tiến bộ khoa học công nghệ. Cho dù là bất kì lĩnh vực nào, từ giao thông, viễn thông, y tế, an ninh, giáo dục, đến hầu hết mọi ngành nghề của xã hội đều phụ thuộc vào ICT.

Dịch vụ công – Một phần thiết yếu của đô thị thông minh.

Lời nói đầu Khái niệm thành phố thông minh còn tương đối mới và được coi là thành phố sử dụng nhiều yếu tố thông minh của Công nghệ Thông tin và Truyền thông để nâng cao khả năng quản lý, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ tăng trưởng bền vững, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống...

Mối liên kết giữa chính quyền điện tử và đô thị thông minh

Lời nói đầu “Chính phủ điện tử” hay “chính quyền điện tử” là một thuật ngữ ghép xuất hiện từ những năm 1950, phổ biến từ những năm 90 của thế kỷ XX chỉ "Sự hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước được ứng dụng một cách có hiệu quả những thành tựu của khoa học, công nghệ thông tin, điện tử để điều hành các lĩnh vực của đời sống xã hội cần có sự tham gia của nhà nước và cung ứng đầy đủ, khẩn trương, liên tục với chi phí thấp các dịch vụ công cho mọi tổ chức, cá nhân thông qua các phương tiện thông tin điện tử"...

ĐỊNH HÌNH NỀN KINH TẾ SỐ HƯỚNG TỚI HÌNH THÀNH KHUNG KHỔ CHÍNH SÁCH – KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ (PHẦN 1)

Cơn bão Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đang quét qua thế giới như vũ bão. Cần phải có một tuyên ngôn về kỹ thuật số để cả thế giới được hưởng lợi như nhau từ những biến động sắp tới tạo ra. Trong nền kinh tế số mới này, mỗi quốc gia đều phải đối mặt với những cơ hội và thách thức chưa từng có, khác biệt cơ bản so với các cuộc cách mạng trước đây. Toàn bộ các ngành công nghiệp đang bị đứt gẫy và chuyển đổi.

Tạo dựng Thành phố thông minh tại EU - Kinh nghiệm từ những khó khăn về chính sách

Sự phát triển của một thành phố thông minh phụ thuộc vào khả năng ban hành những thay đổi chính sách của chính quyền. Các gói ưu đãi để phát triển Thành phố thông minh ở EU và các quốc gia thành viên đóng một vai trò to lớn, nhưng nếu chính quyền không có năng lực thực hiện từ những bước đầu và không có chính sách nhằm thúc đẩy, tạo điều kiện thì lợi ích đó có thể trở nên vô nghĩa.

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 59
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 59
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16558407