Tăng cường quản trị thể chế Chính phủ số ở Thụy Điển (Phần 1)

Theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, 02 trong 06 nhiệm vụ trọng tâm của chương trình là cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số. Để nâng cao năng lực chỉ đào điều hành của Chính phủ thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập, kiện toàn Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số. Để có thêm góc nhìn về thiết lập thể chế cho phát triển chính phủ số trong quá trình chuyển đổi phát triển chính phủ điện tử sang chính phủ số ở chính phủ Thủy Điện. Bài viết dưới đây, chia sẻ những kinh nghiệm đã được đánh giá, đúc kết trong hoạt động thiết lập thể chế cho Chính phủ số ở Thụy Điển.

Mở dữ liệu của chính phủ ở Thụy Điển: Sự tham gia của người dùng và việc cùng tạo ra giá trị mới

Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, ngày 15/6/2021 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó, nêu rõ quan điểm “Dữ liệu là tài nguyên mới. Cơ quan nhà nước mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số”.

Phần 2: Công nghệ số - Động lực mới thúc đẩy phát triển ngân hàng số

Phần 2: Điện toán đám mây; Công nghệ sinh trắc học; Công nghệ Internet vạn vật (IoT); APIs ...

Công nghệ số - Động lực mới thúc đẩy phát triển ngân hàng số (phần 1)

Con người đang bước vào kỷ nguyên số hóa mới, ở trong đó, các trợ lý ảo thông minh có thể tư vấn cho con người những lời khuyên về tài chính, các ứng dụng di động đưa con người vào thực tế ảo và ô tô tự lái vận hành tốt hơn con người.

Chuyển đổi số trong hoạt động thương mại quốc tế

Thế kỷ 20 với sự ra đời của interet đã trở thành nền tảng phát triển cho công nghệ số của thế kỷ 21. Các công nghệ số mới nổi, như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI), Robot thông minh, Dữ liệu lớn (Big Data) và Điện toán đám mây… được tích hợp, ứng dụng đưa vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại đã thay đổi phương thức, qui trình sản xuất, kinh doanh và thương mại trên toàn thế giới. Nó đang dần biến đổi tất cả các loại dòng chảy trong mọi hoạt động quốc tế, từ hàng hóa, dịch vụ, tiền bạc cho đến con người…

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 141
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 141
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816746