Giới thiệu về hệ thống danh mục dùng chung của các cơ quan nhà nước

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 và Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đã xây dựng Hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam (HTTT DMĐTDC).

Big data và phát triển chính phủ số

Ngày nay, xu hướng mới trong môi trường chính phủ điện tử chính là big data. Nó được coi là một trong những vấn đề quan trọng nhất do những thách thức về quản lý, chất lượng và quyền riêng tư. Việc tạo và lưu trữ khối lượng khổng lồ dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc do các chính phủ tạo ra ở nhiều định dạng khác nhau không mang lại giá trị cho các bài toán cho máy học ra quyết định. Mặt khác, các chính phủ luôn mong muốn được hưởng lợi từ sự tăng vọt dữ liệu này, từ đó có thể sử dụng các khía cạnh khác nhau của nó như phát hiện gian lận hoặc để đo lường nhu cầu và mong muốn của người dân đối với các dịch vụ. Các dịch vụ ở đây nằm trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, y tế, môi trường, thống kê kinh tế và xã hội, v.v.

Giới thiệu nền tảng chia sẻ xe “Nanum-car”

Gần đây, xu hướng toàn cầu đang hướng tới các chính sách về sử dụng phương tiện hiệu quả, với một trong những chính sách được biết đến nhiều nhất là chia sẻ xe.

Khung cải tiến dịch vụ Chính phủ số

Việc cung cấp dịch vụ công của các chính phủ trên thế giới ngày càng bị thách thức bởi các nhu cầu xã hội đa dạng, dân số già, sự hiểu biết về kỹ thuật số, áp lực kinh tế và các điều kiện bất bình đẳng trong việc cung cấp dịch vụ công hiện có của các quốc gia trên thế giới...

Mô hình trưởng thành của các dịch vụ Chính phủ điện tử Ấn Độ phiên bản 1.0

Các dịch vụ của chính phủ đều bao gồm tất cả các dịch vụ phục vụ cho các lĩnh vực khác nhau như quốc phòng, đối ngoại, thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng, đất đai, an ninh và trật tự, ngân sách, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, thương mại quốc tế, ngân hàng, bảo hiểm, giao thông, phúc lợi xã hội và kế hoạch hóa gia đình... tất cả những dịch vụ này đều có liên quan đến cuộc sống của người dân...

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 61
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 61
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16558394