Một số khuyến nghị về ứng dụng công nghệ sổ cái phân tán đối với khu vực công của Vương quốc Anh (phần 1)

Sổ cái phân tán mang lại nhiều lợi ích cho chính phủ, cho các tổ chức khu vực công và tư nhân khác. Giống như tên gọi, chúng có thể được phân phối rộng rãi nếu được kiểm soát chặt chẽ. Công nghệ sổ cái phân tán có hiệu quả cao vì những thay đổi do bất kỳ người tham gia nào sửa đổi sổ cái sẽ được phản ánh ngay lập tức trong tất cả các bản sao của sổ cái đó.

Giới thiệu tổng quan về ứng dụng công nghệ sổ cái phân tán trong khu vực công

Các thuật toán cho phép tạo sổ cái phân tán là những đổi mới mạnh mẽ, mang tính đột phá, có thể chuyển đổi việc cung cấp các dịch vụ công của các chính phủ, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất thông qua một loạt các ứng dụng. Sổ cái đã là loại hình chủ yếu của hoạt động thương mại từ thời cổ đại và được sử dụng để ghi lại nhiều việc quan trọng khác nhau, phổ biến nhất là tài sản như tiền. Chúng đã chuyển từ việc ghi trên các viên đất sét sang giấy cói, giấy da thuộc và giấy từ gỗ như ngày nay. Tuy nhiên, thời điểm sáng tạo đáng chú ý duy nhất là khi xuất hiện máy tính hóa, ban đầu chỉ đơn giản là chuyển từ giấy sang các byte. Ngày nay, lần đầu tiên các thuật toán cho phép kết hợp để tạo ra các sổ cái phân tán kỹ thuật số với các đặc tính và khả năng vượt xa sổ cái dựa trên giấy truyền thống.

Thực trạng chia sẻ dữ liệu trong hoạt động ứng dụng và hạ tầng CNTT ở Việt Nam

Trong những năm gần đây, sự bùng nổ công nghệ thông tin, truyền thông và lĩnh vực công nghệ cao khác đang làm biến đổi sâu sắc mọi linh vực trên phạm vi cả thế giới. Với tinh thần hội nhập, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này. Đại dịch Covid-19 diễn ra đã thúc đẩy sự phát triển công nghệ diễn ra nhanh hơn nữa. Các nền tảng giúp làm việc từ xa, họp trực tuyến giúp ích rất nhiều trong việc giảm bớt các gián đoạn trong công việc.

Xây dựng khung chia sẻ dữ liệu thích hợp trong nền tảng Cơ sở dữ liệu mở

Việc xây dựng các đô thị thông minh đang là một trong những ưu tiến hàng đầu trong Chuyển đổi số. Quá trình này liên quan đến sự phát triển và ứng dụng mạnh mẽ các thiết bị IoT, hay cụ thể hơn là các cảm biến. 1 cảm biến đa năng có thể thu thông tin của hàng loạt thực thể khác nhau, tạo ra một khối lượng dữ liệu khổng lồ. Tìm ra một quy định, cấu trúc chung cho việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, các tổ chức, cơ quan và thậm chí là cả các cá nhân sẽ giúp ích rất nhiều trong việc xây dựng một đô thị thông minh, an toàn và hiện đại hơn.

Ứng dụng GIS trong các dự án Đô thị thông minh

Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - gọi tắt là GIS) được phát minh vào những năm 1960 và đã trở nên rất phổ biến trong 10 năm trở lại đây. GIS là công cụ hỗ trợ quan trọng trong nhiều hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng của nhiều quốc gia trên thế giới. GIS có khả năng trợ giúp các cơ quan chính phủ, nhà quản lý, doanh nghiệp, cá nhân... đánh giá được hiện trạng của quá trình, các thực thể tự nhiên, kinh tế - xã hội thông qua chức năng thu thập, quản lý, truy vấn, phân tích và tích hợp các thông tin thể hiện bằng tọa độ trên một bản đồ với các dữ liệu đầu vào. (theo wikipedia). Một hệ thống thông tin địa lý (GIS) đã được sử dụng trong việc xây dựng mô hình quy mô lớn của một dự án đô thị thông minh ở Pháp.

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 52
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 52
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16558358