DỊCH VỤ SỐ CỦA KHU VỰC CÔNG: LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUYỂN ĐỔI NHANH CHÓNG VÀ TRÊN PHẠM VI RỘNG? (phần 1)

Các dịch vụ số hóa đang được kỳ vọng sẽ giúp chính phủ các quốc gia đáp ứng kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp và trở nên hiệu quả và linh hoạt hơn. Chuyển đổi số cho tất cả dịch vụ công là nhiệm vụ rất phức tạp, nhưng cũng trở thành xu hướng để giúp các chính phủ đẩy nhanh hơn việc đảm bảo chất lượng dịch vụ công cho người dân ngay cả khi với nguồn lực hạn chế.

Đánh giá các lĩnh vực tiềm năng cho ứng dụng công nghệ sổ cái phân tán trong chính phủ Vương quốc Anh

Công nghệ sổ cái chia sẻ đang được thúc đẩy và phát triển mạnh mẽ tại các quốc gia phát triển tiên tiến như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Singapore và Mỹ Latinh. Việc ứng dụng công nghệ này trong khối chính phủ đã bước đầu đem lại những kết quả khả quan giúp tăng hiệu quả công việc, giảm chi phí, tăng năng suất lao động và tạo ra sự minh bạch trong hoạt động của các cơ quan chính phủ đối với người dân.

TỰ ĐỘNG HÓA TRONG CHÍNH PHỦ: KHAI THÁC CÔNG NGHỆ ĐỂ CHUYỂN ĐỔI TRẢI NGHIỆM CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP (phần 2)

Ở phần 1, bài viết đã giới thiệu về thách thức và cơ hội trong trải nghiệm của khách hàng (người dân, doanh nghiệp) cũng như những ưu thế mà tự động hóa mang lại. Để tiếp nối, phần 2 sẽ trình bày các yếu tố thúc đẩy trải nghiệm của khách hàng.

TỰ ĐỘNG HÓA TRONG CHÍNH PHỦ: KHAI THÁC CÔNG NGHỆ ĐỂ CHUYỂN ĐỔI TRẢI NGHIỆM CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP (phần 1)

“Automation in government” - Tự động hóa cho phép các chính phủ có thể cung cấp các dịch vụ theo các cấp độ trải nghiệm khác nhau và phù hợp cho người dân và doanh nghiệp (gọi chung là khách hàng) bằng việc ứng dụng sự linh hoạt của công nghệ.

Các yếu tố kinh tế xã hội quan trọng đối với sự phát triển chính phủ điện tử địa phương ở Bồ Đào Nha

Trong bài viết, trình bày một nghiên cứu thực tế về chính quyền điện tử địa phương ở Bồ Đào Nha và một cuộc điều tra về các chỉ số kinh tế xã hội có ý nghĩa nhất để giải thích sự phát triển của nó. Các trang web của tất cả các thành phố của Bồ Đào Nha được phân tích theo ba khía cạnh: thông tin chính phủ, cung cấp dịch vụ và sự tham gia.

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 52
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 52
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16558451