Niềm tin của người dân là động lực cho các nỗ lực phát triển chính phủ số ở Thụy Điển (Phần 1)

Bài viết này giới thiệu về mối liên quan tổng thể của việc chuyển từ việc tập trung vào chính phủ điện tử và năng suất của khu vực công sang việc sử dụng dữ liệu, chính phủ số và giá trị công để giải quyết sự sụt giảm niềm tin của người dân ngày càng tăng ở Thụy Điển. Cách tiếp cận chiến lược tập trung vào dữ liệu, tính mở và sự tham gia của công chúng sẽ cho phép khu vực công Thụy Điển sử dụng các nền tảng để sáng tạo giá trị công, thử nghiệm, đổi mới xã hội và kinh doanh dựa trên dữ liệu.

CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ HỘI TỤ HƯỚNG TỚI CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC DOANH NGHIỆP Ý

Chương trình nghị sự đến năm 2030 của Liên hợp quốc đã nhấn mạnh tiềm năng của công nghệ kỹ thuật số để nâng cao hiệu suất bền vững, giả định rằng Chuyển đổi kỹ thuật số (Chuyển đổi số) có thể cho phép sự hội tụ của các doanh nghiệp hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững. Mặc dù vậy, chưa có một minh chứng rõ ràng về việc liệu có mối quan hệ tích cực giữa số hóa và tính bền vững hay không, vì những tác động của chuyển đổi số vẫn cần thêm thời gian để chứng minh.

09 YẾU TỐ CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ

Như chúng ta đã biết, chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Từ khóa về chuyển đổi số được biến đến vào khoảng những năm 2015 và trở nên phổ biến từ năm 2017 trên toàn thế giới. Trước xu thế toàn cầu đó, đầu năm 2018, chuyển đổi số bắt đầu được đề cập nhiều tại Việt Nam và dần trở thành vấn đề nóng trong mọi mặt đời sống xã hội.

THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ Ở BALI

Sự tiến bộ của công nghệ thông tin đã mang đến cơ hội cho các dịch vụ hành chính công trở nên tốt hơn, có trách nhiệm hơn, nhanh hơn và thỏa mãn hơn. Các chính phủ có thể thúc đẩy sự thịnh vượng cho người dân bằng cách cung cấp các phương tiện hoặc dịch vụ đơn cử như tạo một trang web để công chúng có thể truy cập thông tin một cách dễ dàng. Tác động của toàn cầu hóa có thể được nhìn thấy từ việc bao gồm các công nghệ khác nhau có khả năng hỗ trợ các thủ tục và chức năng của các thành phần khác nhau của chính phủ.

Một số phương án công nghệ liên quan đến tổ chức triển khai dữ liệu mở

Bài viết này cung cấp các thông tin liên quan đến việc lựa chọn và triển khai các công nghệ khác nhau với mục đích phát triển nền tảng dữ liệu mở, đặc biệt tập trung vào danh mục dữ liệu mở - được hiểu là các hệ thống dựa trên nền tảng web được sử dụng nhằm mục đích cung cấp dữ liệu cho người dùng cuối. Nội dung này sẽ mang lại các kiến thức hữu ích hỗ trợ các chuyên gia công nghệ thông tin cũng như các cá nhân được giao nhiệm vụ phụ trách, điều phối liên quan đến hạ tầng kỹ thuật về dữ liệu mở.

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 50
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 50
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816959