Khung đánh giá hiệu quả đầu tư Kiến trúc tổng thể

Kiến trúc tổng thể là phương pháp hàng đầu để đánh giá nhu cầu về công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước, cũng như các doanh nghiệp. Việc sử dụng kiến ​​trúc tổng thể góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng, đầu tư các hệ thống thông tin đáp ứng các mục tiêu của các cơ quan, tổ chức. Để biểu biết rõ về Kiến trúc tổng thể trong nội dung bài viết này cung cấp cái nhìn tổng quan về kiến ​​trúc tổng thể với các kiến thức liên quan, trên cơ sở đó giới thiệu Khung đánh giá hiệu quả đầu tư của Kiến trúc tổng thể.

Kế hoạch quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin và vị trí của cơ sở dữ liệu quốc gia trong kế hoạch quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin tại Philippines

Với trung bình tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trưởng 5-6% trong vòng năm năm, Philippines đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực. Thúc đẩy bởi sự gia tăng trong chi tiêu công, cải cách tài chính và đổi mới sự tự tin đầu tư, Philippin được đánh giá xem là một hình mẫu cho khu vực về tiến bộ kinh tế xã hội. Philippin đã thông qua một triết lý của tăng trưởng toàn diện dưới khẩu hiệu "Daang Matuwid," có nghĩa là kinh tế tốt với quản trị tốt. Điều này nhấn mạnh quản trị như là một thành phần trong việc đạt được sự tăng trưởng.

Quản trị dữ liệu, yêu cầu cần thiết trong xây dựng cơ sở dữ liệu

Hiện nay, nhiều Bộ, ngành, địa phương đang triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, việc xây dựng, triển khai CSDL cần nhiều yêu cầu về kỹ thuật cũng như quản lý phục vụ duy trì và đảm bảo độ chính xác của dữ liệu khi vận hành và khai thác. Quản trị dữ liệu từ lâu đã được đặt ra và đóng vai trò quan trọng khi triển khai các CSDL lớn đặc biệt trong các doanh nghiệp. Trong CQNN thì quản trị dữ liệu chưa được coi trọng đúng mức độ. Do đó, bài báo này sẽ thảo luận một số khía cạnh về quản trị dữ liệu để cung cấp cho người đọc những điểm chính về quản trị dữ liệu.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 144
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 144
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16553417