Chuyển đổi Chính phủ số: Bài 1: Chính phủ số tạo điều kiện cho việc chuyển đổi – Khái niệm và đặc điểm

Trên thế giới, các Chính phủ nhằm mục đích chuyển đổi nền hành chính công để thích ứng với môi trường thay đổi và giải quyết các thách thức xã hội. Mục tiêu chuyển đổi bao gồm thực hiện thay đổi tổ chức ngoài việc cung cấp dịch vụ được cải thiện cho công dân, được tạo điều kiện bằng cách sử dụng công nghệ thông tin để tạo ra giá trị công và tăng tính đáp ứng của Chính phủ mở...

Chuyển đổi Chính phủ số. Bài 2: Phân tích trường hợp chuyển đối chính phủ số từ ví dụ dịch vụ công của Thụy Điển.

Bài viết phần 1 đã trình bày làm thế nào số hóa các dịch vụ công có thể liên quan đến chuyển đổi và cách phát triển được liên kết với giá trị công. Bài viết này trình bày là một trường hợp nghiên cứu nhỏ minh họa cách kích hoạt chuyển đổi Chính phủ số được chứng minh trong thực tế tại Thụy Điển và cho thấy các khái niệm trình bày được hiểu như thế nào liên quan đến tình huống xảy ra trong thực tế...

Chuyển đổi Chính phủ số. Bài 2: Phân tích trường hợp chuyển đối chính phủ số từ ví dụ dịch vụ công của Thụy Điển.

Bài viết phần 1 đã trình bày làm thế nào số hóa các dịch vụ công có thể liên quan đến chuyển đổi và cách phát triển được liên kết với giá trị công. Bài viết này trình bày là một trường hợp nghiên cứu nhỏ minh họa cách kích hoạt chuyển đổi Chính phủ số được chứng minh trong thực tế tại Thụy Điển và cho thấy các khái niệm trình bày được hiểu như thế nào liên quan đến tình huống xảy ra trong thực tế...

Cơ chế hoạt động của công nghệ chuỗi khối Blockchain

Công nghệ chuỗi khối (Blockchain) được phát minh và thiết kế đầu tiên bởi Satoshi Nakamoto vào năm 2008 khi mà đồng tiền Bitcoin được Satoshi giới thiệu ra thế giới...

Khái niệm về tiền số và nền tảng công nghệ chuỗi khối

Các thuật ngữ tiền điện tử, tiền kỹ thuật số, tiền ảo và rất nhiều tên gọi khác đã xuất hiện từ rất lâu, nhưng trong mấy năm trở lại đây, các thuật ngữ này trở nên nóng hơn bởi giá trị thị trường mà dạng đồng tiền này mang lại...

Hợp đồng thông minh - sự tiến hóa của Blockchain trong Ethereum

Chúng ta hầu như đều nghe đến đồng tiền Bitcoin và Bitcoin là một ứng dụng cụ thể của chuỗi khối blockchain. Tuy nhiên cũng như đối với các loại công nghệ khác, ứng dụng blockchain tạo ra tiền điện tử cũng chịu sự chi phối bởi nhu cầu sử dụng...

Phân tích những khía cạnh pháp lý trên thế giới liên quan đến công nghệ chuỗi khối

Tiền điện tử đã hình thành từ hơn hai thập kỷ trước đây, và Bitcoin, rồi Altcoin, Etherium, … là những đồng tiền được hình thành dựa trên công nghệ mới đó là nền tảng công nghệ chuỗi khối và nền tảng công nghệ phân tán...

Ứng dụng của công nghệ chuỗi khối Blockchain trong khu vực công

Nhiều chính phủ nhận ra rằng: để có những sự chuyển mình, thay đổi và phát triển, chính phủ không cần thiết phải thực hiện những cuộc cách mạng cộng nghệ, thay vào đó có thể giảm thiểu sự phụ thuộc vào những tổ chức trung gian và những chi phí phát sinh kèm theo đó; và Blockchain có tiềm năng giúp loại bỏ những gánh nặng về nguồn lực như vậy...

An toàn thông tin cho triển khai công nghệ chuỗi khối blockchain

Công nghệ chuỗi khối blockchain đang được thừa nhận là cuộc cách mạng lần thứ năm của khoa học máy tính, phần còn thiếu của mạng Internet. Blockchain tạo ra lòng tin của con người vào dữ liệu số...

TỔNG QUAN ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH/NGHỀ

Cho đến thời điểm hiện nay, công nghệ chuỗi khối Blockchain không còn mới với mỗi chúng ta, nhất là những người làm trong lĩnh vực công nghệ, khi mà các phương tiện truyền thông, thông tin trong thời gian qua luôn nói về blockchain: chức năng, vài trò và ứng dụng của công nghệ blockchain trong các lĩnh vực ngành, nghề khác nhau...

Blockchain trong Chính phủ điện tử

Đơn giản, tiện dụng và hiệu lực là nhu cầu và cũng là yêu cầu cấp thiết hiện nay của đại bộ phân người dân khi giao tiếp, làm việc với các cơ quan nhà nước trong thời đại xã hội thông tin...

Ứng dụng của công nghệ chuỗi khối Blockchain trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Mặc dù khái niệm về công nghệ chuỗi khối Blockchain đã xuất hiện từ những năm 1950, nhưng khái niệm này chỉ thực sự nổi bật khi đồng tiền điện tử Bitcoin xuất hiện...

Ứng dụng của công nghệ chuỗi khối Blockchain trong quản trị chuỗi cung ứng

Chuỗi cung ứng là một hệ thống gồm nhiều thành phần tham gia (tổ chức, cá nhân, các hoạt động, tài nguyên, thông tin) có liên quan đến việc cung ứng sản phẩm hoặc dịch vụ từ nhà cung cấp đến khách hàng...

Ứng dụng của công nghệ chuỗi khối Blockchain trong ngành thuế

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về “thuế” trên thế giới và có thể nói là chưa có một định nghĩa chung, thống nhất về thuế, mặc dù thuật ngữ này đã quá quen thuộc với đời sống sản xuất, kinh doanh của chúng ta...

Ứng dụng công nghệ chuỗi khối Blockchain trong ngành giáo dục – đào tạo

Chuối khối (blockchain) là một chuỗi các khối thông tin dưới dạng số được liên kết với nhau. Các khối thông tin số này được lưu trữ một cách phân tán tại các máy tính trên toàn cầu...

Chính phủ điện tử 4.0 ở Thái Lan: Vai trò của các cơ quan Trung ương

Từ những năm 1990, chiến lược về chính phủ số là một trong những sáng kiến chính sách quan trọng của các quốc gia Đông Nam Á, được sử dụng để tăng cường phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội...

Chính phủ điện tử 4.0 ở Thái Lan: Tầm nhìn và chiến lược

Tầm nhìn và chiến lược phát triển chính phủ điện tử 4.0 của Thái Lan bao gồm bốn khía cạnh chính đã được Cục Chính phủ Điện tử (EGA) đưa ra trong Kế hoạch Phát triển chính phủ số...

Tổng quan việc triển khai mã định danh cho doanh nghiệp trong Chính phủ điện tử trên thế giới và tại Việt Nam

Đứng trước sự gia tăng khổng lồ về thông tin, dữ liệu của rất nhiều thực thể, đối tượng trong xã hội hiện đại, nhu cầu và yêu cầu quản lý các đối tượng có hiệu quả là công việc cần phải thực hiện đối với mọi cá nhân, tổ chức hay quốc gia. Định danh là một phương pháp để xác định và phân biệt một đối tượng kèm những thông tin liên quan về đối tượng đó...

Nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm xây dựng mã định danh cho cơ quan nhà nước trên thế giới

Hiện nay, đối với mỗi cơ quan nhà nước trên thế giới đều công khai thông tin liên lạc để công dân, doanh nghiệp hay bất kỳ cơ quan, tổ chức nào cũng có thể liên hệ làm việc. Một số thông tin sau được nhiều cơ quan nhà nước trên thế giới công khai...

Cung cấp dịch vụ hành chính công qua E-form của Chính phủ Áo

Ngày nay, các hoạt động nghiệp vụ hàng ngày của các cơ quan chính phủ trên thế giới sử dụng rất nhiều các biểu mẫu để thu thập dữ liệu, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến dịch vụ hành chính công trực tuyến của các cơ quan chính phủ...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 48
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 48
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817899