Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng nền hành chính hiện đại tại các cơ quan nhà nước để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ

Ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính là hai nội dung quan trọng, có tác động chặt chẽ với nhau, thúc đẩy cùng phát triển...

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng nền hành chính hiện đại tại các cơ quan nhà nước

Được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, nhìn chung các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực, nỗ lực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo các nhiệm vụ được giao...

Tìm hiểu chính sách dữ liệu mở trong chính phủ điện tử: Giới thiệu chính sách dữ liệu mở của Chính phủ tiểu bang New South Wales - Australia

New South Wales (NSW) là một tiểu bang phía đông nam nước Úc, đây là một trung tâm văn hóa lớn trên toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương, với dân số đa dạng khoảng 7,7 triệu mgười, đây cũng là bang lâu đời nhất, lớn nhất nước Úc...

HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Với xu thế phát triển công nghệ hiện nay, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra. Khi mà khách hàng hiện nay sử dụng công nghệ, thiết bị thông minh kết nối internet rất là phổ biến...

Ứng dụng IoT trong việc theo dõi, chăm sóc vật nuôi từ xa

Chăn nuôi gia súc là một lĩnh vực rất quan trọng trong nông nghiệp, cung cấp các sản phẩm thực phẩm ra thị trường như: thịt, sữa, da,… để phục vụ cho đời sống của con người...

Nghiên cứu về các giải pháp ứng dụng IoT để ngăn chặn ăn trộm gia súc ở châu Phi (Phần 2)

Bài viết phần 1 đã tìm hiểu về các công nghệ kết nối trong IoT để phòng chống trộm cắp bò ở Châu Phi. Bài viết này sẽ tìm hiểu về các công nghệ phần cứng và một số các giải pháp cụ thể trong việc ứng dụng IoT để phòng chống trộm cắp, mất gia súc (vật nuôi đề cập trong bài viết là con bò)...

Nghiên cứu về các giải pháp ứng dụng IoT để ngăn chặn ăn trộm gia súc ở châu Phi (Phần 1)

ăn trộm gia súc ở châu Phi (Phần 1) Hiện tượng trộm cắp gia súc đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều nước châu Phi, điều này gây thiệt hại đáng kể cho nông dân và chính phủ. Người nông dân cơ bản vẫn chưa có giải pháp nào để đối mặt với vấn đề này. Dựa trên việc thu thập các dữ liệu thông tin của gia súc, Internet of Things (viết tắt là IoT) có thể là một giải pháp thực sự để giải quyết vấn đề này bằng cách phân tích chính xác về hành vi của gia súc...

Khung đổi mới dịch vụ công trực tuyến (Phần I)

Bài viết này giới thiệu về Khung đổi mới dịch vụ công kỹ thuật, mở rộng quy định về tiêu chuẩn của dịch vụ công kỹ thuật số theo 4 giai đoạn: xuất hiện, tăng cường, giao dịch và các giai đoạn được kết nối làm nền tảng của Khảo sát Chính phủ điện tử toàn cầu của Liên hợp quốc với bảy ví dụ về “đổi mới” trong việc cung cấp dịch vụ công kỹ thuật số: minh bạch, sự tham gia, dự đoán, cá nhân hóa, đồng sáng tạo, nhận thức bối cảnh và sử dụng bối cảnh thông minh...

Khung đổi mới dịch vụ công trực tuyến. Phần 2: Những trường hợp cụ thể trong từng giai đoạn

Trong phần 1, bài viết đã làm rõ các giai đoạn trong “Khung đổi mới dịch vụ công trực tuyến” bài viết này sẽ giới thiệu những trường hợp cụ thể đã triển khai trong từng giai đoạn của Khung đổi mới. Đây là những căn cứ để chứng minh tính đúng đắn của Khung đổi mới...

Chiến lược chuyển đổi số các dịch vụ phúc lợi xã hội. Phần 1: Giới thiệu khuyến nghị của OECD

Vào tháng 7 năm 2014, các quốc gia thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD (OECD: Organization for Economic Co-operation and Development), thông qua Hội đồng OECD, đã chính thức thông qua một Khuyến nghị về “Chính phủ phát triển và thực hiện chiến lược chính phủ kỹ thuật số” để hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi kỹ thuật số quốc gia...

Chiến lược chuyển đổi số các dịch vụ phúc lợi xã hội Phần 2: Một số dịch vụ phúc lợi xã hội tại khu vực Bắc Âu

Bài viết dưới đây cung cấp một góc nhìn tổng quan về chuyển đổi số các dịch vụ phúc lợi xã hội phản ánh xu hướng, phát triển các dịch vụ được số hóa bằng cách phân tích một số các trường hợp trong các lĩnh vực như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc và bảo vệ xã hội...

Chiến lược chuyển đổi số các dịch vụ phúc lợi xã hội Phần 3: Kinh nghiệm triển khai một số dịch vụ có xu hướng mới nổi tại Đan Mạch và Thụy Điển

Bài viết này phân tích một số dịch vụ phúc lợi công cộng có xu hướng mới nổi và một số trường hợpcụ thể được lựa chọn về đổi mới “phúc lợi kỹ thuật số” từ kinh nghiệm triển khai của Đan Mạch và Thụy Điển và cũng như các quốc gia OCED khác...

Chuyển đổi Chính phủ số: Bài 1: Chính phủ số tạo điều kiện cho việc chuyển đổi – Khái niệm và đặc điểm

Trên thế giới, các Chính phủ nhằm mục đích chuyển đổi nền hành chính công để thích ứng với môi trường thay đổi và giải quyết các thách thức xã hội. Mục tiêu chuyển đổi bao gồm thực hiện thay đổi tổ chức ngoài việc cung cấp dịch vụ được cải thiện cho công dân, được tạo điều kiện bằng cách sử dụng công nghệ thông tin để tạo ra giá trị công và tăng tính đáp ứng của Chính phủ mở...

Chuyển đổi Chính phủ số. Bài 2: Phân tích trường hợp chuyển đối chính phủ số từ ví dụ dịch vụ công của Thụy Điển.

Bài viết phần 1 đã trình bày làm thế nào số hóa các dịch vụ công có thể liên quan đến chuyển đổi và cách phát triển được liên kết với giá trị công. Bài viết này trình bày là một trường hợp nghiên cứu nhỏ minh họa cách kích hoạt chuyển đổi Chính phủ số được chứng minh trong thực tế tại Thụy Điển và cho thấy các khái niệm trình bày được hiểu như thế nào liên quan đến tình huống xảy ra trong thực tế...

Chuyển đổi Chính phủ số. Bài 2: Phân tích trường hợp chuyển đối chính phủ số từ ví dụ dịch vụ công của Thụy Điển.

Bài viết phần 1 đã trình bày làm thế nào số hóa các dịch vụ công có thể liên quan đến chuyển đổi và cách phát triển được liên kết với giá trị công. Bài viết này trình bày là một trường hợp nghiên cứu nhỏ minh họa cách kích hoạt chuyển đổi Chính phủ số được chứng minh trong thực tế tại Thụy Điển và cho thấy các khái niệm trình bày được hiểu như thế nào liên quan đến tình huống xảy ra trong thực tế...

Cơ chế hoạt động của công nghệ chuỗi khối Blockchain

Công nghệ chuỗi khối (Blockchain) được phát minh và thiết kế đầu tiên bởi Satoshi Nakamoto vào năm 2008 khi mà đồng tiền Bitcoin được Satoshi giới thiệu ra thế giới...

Khái niệm về tiền số và nền tảng công nghệ chuỗi khối

Các thuật ngữ tiền điện tử, tiền kỹ thuật số, tiền ảo và rất nhiều tên gọi khác đã xuất hiện từ rất lâu, nhưng trong mấy năm trở lại đây, các thuật ngữ này trở nên nóng hơn bởi giá trị thị trường mà dạng đồng tiền này mang lại...

Hợp đồng thông minh - sự tiến hóa của Blockchain trong Ethereum

Chúng ta hầu như đều nghe đến đồng tiền Bitcoin và Bitcoin là một ứng dụng cụ thể của chuỗi khối blockchain. Tuy nhiên cũng như đối với các loại công nghệ khác, ứng dụng blockchain tạo ra tiền điện tử cũng chịu sự chi phối bởi nhu cầu sử dụng...

Phân tích những khía cạnh pháp lý trên thế giới liên quan đến công nghệ chuỗi khối

Tiền điện tử đã hình thành từ hơn hai thập kỷ trước đây, và Bitcoin, rồi Altcoin, Etherium, … là những đồng tiền được hình thành dựa trên công nghệ mới đó là nền tảng công nghệ chuỗi khối và nền tảng công nghệ phân tán...

Ứng dụng của công nghệ chuỗi khối Blockchain trong khu vực công

Nhiều chính phủ nhận ra rằng: để có những sự chuyển mình, thay đổi và phát triển, chính phủ không cần thiết phải thực hiện những cuộc cách mạng cộng nghệ, thay vào đó có thể giảm thiểu sự phụ thuộc vào những tổ chức trung gian và những chi phí phát sinh kèm theo đó; và Blockchain có tiềm năng giúp loại bỏ những gánh nặng về nguồn lực như vậy...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 146
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 146
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16553512