Nghiên cứu của Gartner về mô hình mức độ trưởng thành của chính phủ số

Gartner tên chính thức là Gartner, Inc. Là thành viên chính thức của S&P 500 và là một công ty tư vấn và nghiên cứu toàn cầu cung cấp thông tin, tư vấn và công cụ cho các doanh nghiệp về công nghệ thông tin, tài chính, nhân sự, dịch vụ khách hàng và hỗ trợ, pháp lý và tuân thủ, tiếp thị, bán hàng và chức năng chuỗi cung ứng...

Nghiên cứu của Deloitte về tác động xu hướng kỹ thuật ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ sở hạ tầng thành phố thông minh

Trong nhiều góc độ khác nhau, không có định nghĩa rõ ràng về “thành phố thông minh”, và trong các góc độ khác cũng không có quan điểm chung nào về việc thiết lập một thành phố thông minh...

Nghiên cứu của IEEE về Mô hình tin cậy để chia sẻ dữ liệu trong thành phố thông minh dựa trên IoT

Như chúng ta đã biết, Internet kết nối vạn vật IoT là một trong những xu hướng kỹ thuật cơ bản ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ sở hạ tầng thành phố thông minh. Dữ liệu được tạo ra bởi các thiết bị và cơ sở hạ tầng hiện có trong IoT thường được chia sẻ giữa các ứng dụng...

Nghiên cứu của Deloitte về tác động của xu hướng ứng dụng ảnh hưởng đến sự phát triển cơ sở hạ tầng thành phố thông minh

Sự phát triển về kỹ thuật, dịch vụ và ứng dụng của các đô thị trong thành phố thông minh hiện nay đều dựa trên các lĩnh vực như Internet kết nối vạn vật IoT (Internet of Things), dịch vụ đám mây và dữ liệu lớn... Để phát triển cơ sở hạ tầng thành phố thông minh, thì trước hết là phải phát triển các kỹ thuật và ứng dụng...

Hướng dẫn mô hình hóa Kiến trúc nghiệp vụ với ArchiMate

Như đã giới thiệu trong bài Tổng quan về Ngôn ngữ mô hình hóa Kiến trúc Chính phủ điện tử ArchiMate, ArchiMate là ngôn ngữ mô hình hóa độc lập của Nhóm mở, cung cấp các công cụ để mô tả, phân tích và trực quan hóa mối quan hệ giữa các miền nghiệp vụ, ứng dụng, công nghệ theo cách rõ ràng...

Tổng quan về quản trị dữ liệu (Data Governance)

Cuộc cách mạng dữ liệu có tiềm năng kinh tế lớn. Thậm chí, một số người đã coi dữ liệu là “dầu mỏ mới”. [1] Quản trị dữ liệu (Data Governance) là cần thiết để bảo đảm tính bảo mật, tính toàn vẹn, khả năng truy cập, tính sẵn sàng và chất lượng của dữ liệu. Quản trị dữ liệu là một nhiệm vụ quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào... [2]

Vai trò của dữ liệu trong triển khai xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số

Chính phủ số là sự chuyển đổi từ một chính phủ cung cấp các dịch vụ được hỗ trợ bởi dữ liệu thành một chính phủ phụ thuộc vào chính dữ liệu của mình và chính phủ không chỉ sử dụng dữ liệu để cung cấp các dịch vụ sẵn có mà còn tạo ra các dịch vụ mới. Điều đó có nghĩa là chính phủ và các dịch vụ của chính phủ ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào dữ liệu [1]. Bài viết này giới thiệu về vai trò của dữ liệu trong triển khai xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số...

Khung giá trị dữ liệu chính phủ mở

Hầu hết các sáng kiến chính phủ mở trên toàn thế giới dựa vào việc cung cấp số lượng dữ liệu chính phủ công cộng ngày càng tăng trên Web để tăng cường tính minh bạch. Các sáng kiến chính phủ mở bắt đầu ở Bắc Ai-len và thủ đô Oa-xinh-tơn, D.C của Hoa Kỳ đã nhanh chóng lan rộng ra nhiều thành phố như Niu Y-oóc, Xan Phran-xít-cô và các quốc gia như Niu Gi-lân, Úc, Vương quốc Anh, Hà Lan và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hầu như không có sáng kiến nào trong số này cho thấy việc sử dụng khung giá trị để thúc đẩy các cơ quan chính phủ trong việc ưu tiên “mở” dữ liệu của họ...

Tham luận về Danh tính số và Xác thực số

Định danh và Xác thực điện tử trong phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền Kinh tế số...

Cổng dịch vụ Sức khỏe tích hợp HealthHub - Singapore.

Sự ra đời của máy tính trên thế giới hiện đại đã thay đổi phương pháp làm việc cũng như lối sống và giao tiếp của con người. Sự thay đổi này có thể nhận thấy tất cả ở các ngành từ nông nghiệp, công nghiệp đến hàng không vũ trụ...

Ứng dụng công nghệ IoT trong quản lý chiếu sáng công cộng

Hiện nay chúng ta có thể nghe, có thể thấy trên các phương tiện truyền thông đại chúng các cụm từ như “Cách mạng công nghiệp 4.0; Thành phố thông minh; Chuyển đổi số …” có tần suất xuất hiện ngày càng nhiều...

Ứng dụng IoT trong một số dịch vụ giao thông thông thông minh

Bước vào thập kỷ thứ 20 của thế kỷ 21, thế giới đang chuyển nhanh sang kỷ nguyên công nghiệp 4.0 mà ở đó vai trò của công nghệ thông tin – viễn thông nói chung và các công nghệ mới nói riêng như: Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), Tự động hóa (Robotícs), Internet vạn vật (Internet of Thing - IoT), ... trở thành then chốt, có tính quyết định đến sự phát triển, tồn vong của mỗi quốc gia trên thế giới...

Đánh giá kết quả triển khai hiện đại hóa hành chính theo kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ tại tỉnh Vĩnh Long năm 2018

Thực hiện Quyết định số 184/QĐ-BCĐCCHC ngày 04/5/2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) cải cách hành chính của Chính phủ

Chính phủ điện tử hiệu quả để cung cấp dịch vụ công thông minh hơn

Bài viết này tập trung vào phân tích một số lĩnh vực chính tương ứng với những thách thức được xác định bởi Chính phủ Đan Mạch trong nỗ lực nhằm đưa sự phát triển của chính phủ điện tử phát triển hơn nhưng không phải là duy nhất đối với Đan Mạch...

Đặt người dân làm trọng tâm: Cải thiện chất lượng dịch vụ để người dân hài lòng hơn (Phần 1)

Thách thức đối với việc triển khai Luật kiểm soát giá tại quốc gia (Luật kiểm soát giá tại quốc gia, tiếng anh The Affordable Care Act, ban hành ngày 01/10/2013, Đạo luật ra đời là trọng tâm một thị trường trực tuyến, nơi giới tiêu thụ có thể chọn lựa các chương trình bảo hiểm sức khỏe khác nhau, giống như khi họ tìm mua bảo hiểm xe.

Đặt người dân làm trọng tâm: Một số khuyến nghị để cải thiện việc cung cấp dịch vụ (Phần 2)

Bài viết phần 1 chỉ ra một số nguyên nhân tại sao người dân chưa hài lòng sử dụng dịch vụ đã được cơ quan Chính phủ cung cấp. Bài viết này, tìm hiểu việc làm thế nào để cải thiện dịch vụ và mang lại sự hài lòng của người dân với các dịch vụ của chính phủ và đưa ra một số khuyến nghị để cải thiện việc cung cấp dịch vụ mang lại sự hài lòng của người dân...

Một số khuyến nghị phát triển giải pháp IoT

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang dẫn nhân loại đến một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mà mọi thứ được nhận biết, được kết nối với nhau đem lại những lợi ích mà chúng ta chưa từng nghĩ đến và Internet vạn vật (IoT- Internet of Things) chính là nền móng vững chắc cho kỷ nguyên này...

Tổng quan về sự phát triển Chính phủ điện tử Nhật Bản

Nhiều nghiên cứu của Nhật Bản đã nêu bật lợi ích về sự phát triển của chính phủ điện tử đối với các thách thức kỹ thuật và hành chính để thực hiện các dịch vụ công điện tử...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 52
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 52
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19818008