Giới thiệu Báo cáo đánh giá việc Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong cung cấp dịch vụ công của của các cơ quan chính phủ: Định hướng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong các cơ quan chính phủ

Từ các dịch vụ trực tuyến như Netflix và Facebook cho đến các dịch vụ hộp thoại trên điện thoại và tại nhà như Siri và Alexa, chúng ta đang bắt đầu tương tác với trí tuệ nhân tạo (AI) gần như hàng ngày...

Giới thiệu Báo cáo đánh giá việc Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong cung cấp dịch vụ công của của các cơ quan chính phủ: Các tiềm năng – chiến lược cho chính phủ khi triển khai AI.

Từ các dịch vụ trực tuyến như Netflix và Facebook cho đến các dịch vụ hộp thoại trên điện thoại và tại nhà như Siri và Alexa, chúng ta đang bắt đầu tương tác với trí tuệ nhân tạo (AI) gần như hàng ngày...

Giới thiệu Báo cáo đánh giá việc Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong cung cấp dịch vụ công của của các cơ quan chính phủ: Các tiềm năng – chiến lược cho chính phủ khi triển khai AI.

Từ các dịch vụ trực tuyến như Netflix và Facebook cho đến các dịch vụ hộp thoại trên điện thoại và tại nhà như Siri và Alexa, chúng ta đang bắt đầu tương tác với trí tuệ nhân tạo (AI) gần như hàng ngày...

Phát triển các nền tảng chia sẻ trong Chiến lược chính phủ số của Mỹ

Để tận dụng tối đa nguồn lực và "đổi mới với ít nguồn lực hơn", chính phủ cần thực hiện chia sẻ hiệu quả hơn, cả trong chính phủ và với công chúng. Chính phủ cũng cần chia sẻ khả năng xây dựng các hệ thống và quy trình hỗ trợ và cuối cùng, cách tiếp cận nền tảng chia sẻ để phát triển và cung cấp dịch vụ số và quản lý dữ liệu không chỉ giúp đẩy nhanh việc áp dụng các công nghệ mới mà còn giảm chi phí và giảm trùng lặp...

Giới thiệu Báo cáo đánh giá việc Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong cung cấp dịch vụ công của của các cơ quan chính phủ: Đánh giá hiện trạng và tiềm năng ứng dụng AI

Bài viết này tập trung tìm hiểu về nhiều kiểu ứng dụng AI, việc sử dụng AI trong cung cấp dịch vụ công của chính phủ hiện tại và tương lai, tập trung vào các yêu cầu và thông tin của người dân. Đây là một phần của báo cáo về trí tuệ nhân tạo phục vụ cung cấp dịch vụ công dân và chính phủ phát hành năm 2017 của Trung tâm ASH – Trường Đại học Kenedy Harvard...

Giới thiệu tài liệu Hướng dẫn ứng dụng AI trong lĩnh vực công của chính phủ Anh

Bài viết này là giới thiệu một phần của bộ tài liệu về ứng dụng AI trong lĩnh vực công của chính phủ Anh quốc...

Nguyên tắc lấy thông tin là trung tâm trong Chiến lược chính phủ số của Mỹ

Các cơ quan thực thi công vụ của chính phủ Mỹ và yêu cầu phải cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho người dân với chi phí thấp – bất kể là một cơ quan đang hỗ trợ cho các cuộc chiến bên ngoài lãnh thổ, một giáo viên tìm kiếm các nguồn tài nguyên cho lớp học hay một gia đình tìm cách để chi trả học phí – đều thúc đẩy cơ quan chính phủ các cấp phải tìm ra các giải pháp mới...

Giới thiệu nguyên tắc lấy người dân là trung tâm trong Chiến lược chính phủ số của Mỹ

Ngày nay, với sự kết hợp của công nghệ điện toán đám mây, các thiết bị thông minh và các công cụ hợp tác đang làm thay đổi thói quen của người dùng và làm cho các chính phủ đều đứng trước cả cơ hội và thách thức. Những kỳ vọng mới đòi hỏi Chính phủ Liên bang Mỹ phải sẵn sàng cung cấp, nhận thông tin, dịch vụ số mọi lúc, mọi nơi và trên mọi thiết bị...

Sử dụng Kiến trúc để tối đa hóa giá trị của tổ chức

Kiến trúc Chính phủ điện tử (Enterprise Architecture - EA) và Kiến trúc giải pháp (Solution Architecture - SA) thường được xem là các vấn đề khác nhau. Trong hai nội dung này, Kiến trúc Chính phủ điện tử đôi khi được xem như người giàu có nhưng suy thoái, trong khi Kiến trúc giải pháp là người trung thực, đáng tin cậy và chăm chỉ...

Bổ sung quá trình tuần hoàn đầy đủ của việc quản lý Giao diện lập trình ứng dụng (API) đối với nền tảng Chính phủ số

API (Application programming interface – API) chính phủ là yếu tố quyết định khả năng tương tác quan trọng giữa các hệ sinh thái kỹ thuật số. CIO của chính phủ có thể giảm thiểu những lo ngại về bảo mật, khả năng sử dụng và khả năng mở rộng API với khả năng quản trị tốt bằng cách sử dụng giải pháp quản lý API vòng đời đầy đủ...

Triển khai các chỉ số hiệu năng quan trọng để thúc đẩy các phương pháp trải nghiệm người dân để đưa ra lợi ích của chính quyền số

Nhiều CIO của Chính phủ đấu tranh để chứng minh giá trị kinh doanh của công nghệ thông tin (CNTT) và các sáng kiến kỹ thuật số, thường xuyên báo cáo hiệu suất CNTT thay vì KPI liên quan đến doanh nghiệp...

Tổng quan về Kiến trúc tham chiếu

Kiến trúc tham chiếu được sử dụng không chỉ cho một tổ chức mà còn nhiều cơ quan, tổ chức khác có nhu cầu, tuân theo các quy tắc, quy định và quy trình nghiệp vụ khác nhau. Kiến trúc tham chiếu mô tả một khung nhất quán trên các môi trường đa dạng; nó cung cấp các lợi ích sau:

Hướng dẫn xây dựng chương trình quản trị dữ liệu của Sở Giáo dục Hoa Kỳ

Sở Giáo dục Hoa Kỳ đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật quyền riêng tư (PTAC) dưới dạng bộ phận “một cửa” dành cho các bên liên quan đến ngành giáo dục để tìm hiểu về quyền riêng tư, bảo mật và an ninh dữ liệu liên quan đến hệ thống dữ liệu theo chiều dọc của sinh viên và các cách sử dụng dữ liệu sinh viên khác. PTAC cung cấp thông tin kịp thời và hướng dẫn cập nhật thông qua nhiều nguồn tài nguyên, bao gồm tài liệu đào tạo và các cơ hội nhận hỗ trợ trực tiếp về quyền riêng tư, an ninh và bảo mật của hệ thống dữ liệu sinh viên...

Quản trị dữ liệu tổng thể trong Chiến lược dữ liệu liên bang Hoa Kỳ

Việc sử dụng dữ liệu đang biến đổi thế giới. Cách Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ cung cấp, duy trì và sử dụng dữ liệu có một vị trí duy nhất trong xã hội và duy trì niềm tin vào dữ liệu liên bang là mấu chốt của một quy trình dân chủ. Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ cần một cách tiếp cận phối hợp và tích hợp để sử dụng dữ liệu nhằm thực hiện nhiệm vụ, phục vụ công chúng và quản lý tài nguyên đồng thời tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật...

Nghiên cứu tương quan về Kiến trúc tổng thể chính phủ điện tử của 2 quốc gia Châu Á: Hàn Quốc và Singapore.

Năm 2008, Jaap Schekkerman, một nhà khoa học máy tính người Hà Lan, người sáng lập ra Viện Phát triển Kiến trúc tổng thể (Institute For Enterprise Architecture Developments - IFEAD), cho rằng: EA là một thể hiện hoàn chỉnh của tổ chức; một kế hoạch tổng thể đóng vai trò như một cơ chế để hợp tác giữa các khía cạnh của hoạch định nghiệp vụ như mục tiêu, tầm nhìn, chiến lược và nguyên tắc quản trị; các khía cạnh của hoạt động nghiệp vụ như các quy định ràng buộc, cơ cấu, tổ chức...

Nghiên cứu tương quan về Kiến trúc tổng thể chính phủ điện tử của 2 quốc gia Châu Á: Hàn Quốc và Singapore.

Năm 2008, Jaap Schekkerman, một nhà khoa học máy tính người Hà Lan, người sáng lập ra Viện Phát triển Kiến trúc tổng thể (Institute For Enterprise Architecture Developments - IFEAD), cho rằng: EA là một thể hiện hoàn chỉnh của tổ chức; một kế hoạch tổng thể đóng vai trò như một cơ chế để hợp tác giữa các khía cạnh của hoạch định nghiệp vụ như mục tiêu, tầm nhìn, chiến lược và nguyên tắc quản trị; các khía cạnh của hoạt động nghiệp vụ như các quy định ràng buộc, cơ cấu, tổ chức...

Giới thiệu Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Qatar

Chiến lược Chính phủ số của Qatar 2020 (Qatar Digital Government - QĐG) xác định sự phát triển của Kiến trúc Chính phủ điện tử (Government Enterprise Architecture - GEA) là nền tảng cho toàn bộ các dịch vụ của Chính phủ...

Tổng quan về sự tác động của dữ liệu mở đối với ứng dụng “Từ thiện và viện trợ” được xây dựng trên hệ thống trung tâm dữ liệu của Chính phủ Thụy Điển

Ngày nay, chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới về dữ liệu mở nhằm công khai và minh bạch thông tin, thúc đẩy đổi mới kinh tế, chuyển đổi xã hội và chính phủ. Giống như nhiều thuật ngữ khác, dữ liệu mở là một khái niệm còn nhiều tranh cãi...

Xây dựng thành phố thông minh dựa trên khía cạnh lấy người dân làm trung tâm

Trong kỷ nguyên của dữ liệu lớn, việc phát triển thành phố thông minh đã trở thành mục tiêu đầy hứa hẹn cho chính phủ điện tử. Nhiều ý tưởng và hệ thống xây dựng được xuất phát từ việc xây dựng thành phố thông minh đều phụ thuộc vào lượng dữ liệu lớn được cung cấp. Ngoài việc phát triển cơ sở hạ tầng, ứng dụng, dịch vụ…

Khung chia sẻ dữ liệu của ATIS cho thành phố thông minh

Theo Ông Giovanni Gaccione, Trưởng nhóm Tư pháp và an toàn công cộng tại Genetec (Justice and Public Safety Practice Lead at Genetec): “Trong thành phố thông minh, khung chia sẻ dữ liệu phải có các quyền về tích hợp, bảo mật và có thể theo dõi, cho phép chủ sở hữu chia sẻ các silo dữ liệu khác nhau, dựa trên các cơ quan chính phủ hoặc người truy cập dữ liệu đó. Quyền truy cập vào tất cả dữ liệu được chia sẻ phải được theo dõi để kiểm tra tính minh bạch, quyền riêng tư đầy đủ cho tất cả các bên khi “chạm” vào dữ liệu và khi nào dữ liệu được chia sẻ và chia sẻ dữ liệu dưới hình thức nào”?...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 37
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 37
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817820