Vai trò của công nghệ thông tin trong hệ thống cảnh báo và cảnh báo sớm thảm họa, thiên tai

Các thảm họa, dù là tự nhiên hay do con người tạo ra đều có tác động vô cùng tiêu cực đối với xã hội, làm gián đoạn hoạt động bình thường của đời sống và kinh tế. Do không thể lường trước được hết hậu quả mà những thảm họa thiên tai mang lại nên việc chuẩn bị sẵn sàng và quản lý rủi ro rất quan trọng để cứu người và bảo vệ tài sản.

Những thách thức của ngành y tế điện tử

Khan hiếm nguồn lực được đào tạo trong lĩnh vực y tế điện tử là một trong những điểm yếu tại những nước đang phát triển. Như nhiều quy định mới, y tế điện tử yêu cầu một lực lượng lao động có trình độ chuyên môn giỏi và có bằng cấp để có thể vận hành và phát triển bền vững.

Các dịch vụ chính phủ dành cho trẻ em và thanh thiếu niên: Trên con đường chuyển đổi số

Công nghệ số đã và đang tiếp tục thay đổi hình thái của các nền kinh tế và xã hội trên thế giới, đồng thời cũng là bước ngoặt làm thay đổi cách thức vận hành của các chính phủ trong tương lai nhằm hướng tới một Chính phủ số toàn diện. Hiện nay có nhiều trang web, nền tảng và ứng dụng được chính phủ sử dụng với mục đích thông báo và hỗ trợ công dân sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT).

Số hóa và tích hợp công nghệ trong lĩnh vực xây dựng

Các dự án xây dựng hiện nay mang nhiều nét đặc trưng với các chuỗi quy trình có sự tham gia của nhiều bộ phận khác nhau trên công trường. Ví dụ, trong một dự án xây dựng tuyến đường, các quy trình khác nhau, chẳng hạn như vận chuyển vật liệu, trộn xi măng và lu lèn nền đường phụ thuộc lẫn nhau, nhưng thường được tiến hành bởi các nhà thầu khác nhau với nhiều đội công nhân xây dựng, trang thiết bị máy móc.

Ứng dụng chăm sóc sức khỏe 5G trong phòng ngừa và kiểm soát Covid-19 tại Trung Quốc

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, không chỉ Trung Quốc mà nhiều quốc gia trên thế giới phải đối mặt với nhiều vấn đề nổi cộm như: thiếu hụt nguồn nhân lực y tế, cường độ làm việc gia tăng của đội ngũ y tế tuyến đầu và khó khăn trong việc cách ly, phòng ngừa dịch bệnh

Giải pháp chính sách hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận CNTT-TT

Trong bối cảnh hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp số ngày càng phát triển mạnh mẽ, đồng thời những tác động toàn cầu của công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) trên tất cả các lĩnh vực đã và đang thúc đẩy chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận và doanh nghiệp không chỉ tập trung mở rộng quyền truy cập vào viễn thông/CNTT-TT rộng rãi hơn mà còn cần bảo đảm các sản phẩm và dịch vụ số có thể được tất cả mọi người, bất kể giới tính, tuổi tác, khả năng, vị trí hoặc điều kiện tài chính truy cập được. Đây cũng là cách duy nhất để đạt được sự hòa nhập kỹ thuật số trên phạm vi toàn cầu.

Ứng dụng thực tế tăng cường trong lĩnh vực giáo dục: Xu hướng Edtech trong tương lai

Trong thời đại công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, lĩnh vực giáo dục ngày càng được số hóa và được thúc đẩy bởi các công nghệ mới. Trên thực tế, EdTech (Education Technology): ứng dụng công nghệ ngành giáo dục dự kiến sẽ đạt 680 tỷ USD vào năm 2027, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 17,9%. Trong số các xu hướng quan trọng nhất của EdTech, thực tế tăng cường (Augmented Reality - AR) thực sự chiếm vị trí hàng đầu, với giá trị được dự đoán sẽ vượt qua 5,3 tỷ USD vào năm 2023. Ngoài những giá trị về mặt con số, thì những lợi ích của việc ứng dụng AR vào môi trường giáo dục sẽ mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho người học, biến những kiến thức khô khan, trừu tượng trở nên dễ hiểu và sinh động hơn.

Những thách thức đối với Tham gia điện tử (E-Participation)

Khái niệm Tham gia điện tử (tiếng anh là E-Participation) được Liên Hợp Quốc (United Nations - UN) định nghĩa trong Khảo sát về Chính phủ điện tử, là việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) để thu hút người dân tham gia vào quá trình quản trị, cung cấp dịch vụ, ra quyết định và hoạch định chính sách; do đó tham gia điện tử thường được coi là một phần của Chính phủ điện tử. Trong những năm qua, phạm vi của Chính phủ điện tử đã được mở rộng hơn, ngoài phạm vi cung cấp các dịch vụ trực tuyến. Điều này được phản ánh trong sự chuyển đổi về mặt từ ngữ, từ “Chính phủ điện tử” sang “chính phủ số”; “quản trị số” và vai trò của ICT trong hành chính công ngày càng được chú trọng.

Khung kết nối ủy quyền OAuth 2.0 - The OAuth 2.0 Authorization Framework (Phần II)

Tiếp nối phần 1 với các khái niệm cơ bản cùng tổng quan của khung kết nối, phần 2 sẽ đi sâu hơn vào yếu tố bảo mật của khung kết nối ủy quyền OAuth 2.0.

Khung kết nối ủy quyền OAuth 2.0 - The OAuth 2.0 Authorization Framework (Phần I)

Đặc tả giao thức bảo mật chứng thực cần được triển khai ở cả phía máy chủ và những chương trình, ứng dụng có nhu cầu sử dụng tài nguyên được chia sẻ từ phía máy chủ, ví dụ: Facebook, Gmail, Yahoo, .v.v.

Tiêu chuẩn lõi kết nối OpenID (Phần 2)

OpenID Connect Core 1.0

Tiêu chuẩn lõi kết nối OpenID (Phần 1)

OpenID Connect Core 1.0

Mã thông báo web JSON – JSON Web Token (JWT)

Giới thiệu Mã thông báo web JSON (JWT) là một phương tiện nhỏ gọn, an toàn URL để thể hiện các phản hồi được chuyển giao giữa máy chủ và ứng dụng nhằm xác thực quyền truy cập. Các khiếu nại hay phản hồi trong JWT được mã hóa dưới dạng đối tượng JSON được sử dụng làm trọng tâm của cấu trúc Chữ ký web JSON (JWS) hoặc như hình thức văn bản thuần túy của cấu trúc Mã hóa Web JSON (JWE) (có thể hiểu là giá trị cốt lõi), cho phép sử dụng kỹ thuật số hoặc được bảo vệ toàn vẹn với Mã xác thực thư (MAC) mà có thể được mã hóa.

Các nội dung cơ bản của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Luật Đấu thầu quy định Hợp đồng là văn bản thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu được lựa chọn trong thực hiện gói thầu thuộc dự án; giữa bên mời thầu với nhà thầu được lựa chọn trong mua sắm thường xuyên; giữa đơn vị mua sắm tập trung hoặc giữa đơn vị có nhu cầu mua sắm với nhà thầu được lựa chọn trong mua sắm tập trung; giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư được lựa chọn hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư được lựa chọn và doanh nghiệp dự án trong lựa chọn nhà đầu tư...

Hướng dẫn về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Từ năm 2016 trở lại đây, với hàng loạt quyết sách của Đảng, Chính phủ thông qua các văn bản Nghị quyết 36NQ-TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ...

Phương pháp tính chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin (phần 1)

Ngày 30/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Phương pháp tính chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin (phần 2)

“Thuê dịch vụ công nghệ thông tin” - thuật ngữ không còn xa lạ trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Cơ chế, chính sách hướng dẫn về quy trình triển khai hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin cũng đã được nhà nước ban hành, từ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, rồi đến Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước bãi bỏ Quyết định 80/2014/QĐ-TTg...

Tổng hợp phân tích về cơ chế, chính sách về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã trở thành tất yếu và ngày càng được quan tâm và triển khai mạnh mẽ...

Phân tích yêu cầu chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin

Chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin là một cấu trúc trừu tượng và khó nắm bắt vì bản chất của các dịch vụ là tính vô tình, tiêu biến, không thể tách rời quá trình tiêu thụ và quá trình sản xuất...

Giới thiệu tổng quan về Chiến lược phát triển Chính phủ số của Mỹ

Các cơ quan thực thi công vụ và yêu cầu phải cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho người dân với chi phí thấp – bất kể là một cơ quan đang hỗ trợ cho các cuộc chiến bên ngoài lãnh thổ, một giáo viên tìm kiếm các nguồn tài nguyên cho lớp học hay một gia đình tìm cách để chi trả học phí – đều thúc đẩy cơ quan chính phủ Mỹ các cấp phải tìm ra các giải pháp mới...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 68
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 68
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817859