Sử dụng Kiến trúc để tối đa hóa giá trị của tổ chức

Kiến trúc Chính phủ điện tử (Enterprise Architecture - EA) và Kiến trúc giải pháp (Solution Architecture - SA) thường được xem là các vấn đề khác nhau. Trong hai nội dung này, Kiến trúc Chính phủ điện tử đôi khi được xem như người giàu có nhưng suy thoái, trong khi Kiến trúc giải pháp là người trung thực, đáng tin cậy và chăm chỉ...

Bổ sung quá trình tuần hoàn đầy đủ của việc quản lý Giao diện lập trình ứng dụng (API) đối với nền tảng Chính phủ số

API (Application programming interface – API) chính phủ là yếu tố quyết định khả năng tương tác quan trọng giữa các hệ sinh thái kỹ thuật số. CIO của chính phủ có thể giảm thiểu những lo ngại về bảo mật, khả năng sử dụng và khả năng mở rộng API với khả năng quản trị tốt bằng cách sử dụng giải pháp quản lý API vòng đời đầy đủ...

Triển khai các chỉ số hiệu năng quan trọng để thúc đẩy các phương pháp trải nghiệm người dân để đưa ra lợi ích của chính quyền số

Nhiều CIO của Chính phủ đấu tranh để chứng minh giá trị kinh doanh của công nghệ thông tin (CNTT) và các sáng kiến kỹ thuật số, thường xuyên báo cáo hiệu suất CNTT thay vì KPI liên quan đến doanh nghiệp...

Tổng quan về Kiến trúc tham chiếu

Kiến trúc tham chiếu được sử dụng không chỉ cho một tổ chức mà còn nhiều cơ quan, tổ chức khác có nhu cầu, tuân theo các quy tắc, quy định và quy trình nghiệp vụ khác nhau. Kiến trúc tham chiếu mô tả một khung nhất quán trên các môi trường đa dạng; nó cung cấp các lợi ích sau:

Hướng dẫn xây dựng chương trình quản trị dữ liệu của Sở Giáo dục Hoa Kỳ

Sở Giáo dục Hoa Kỳ đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật quyền riêng tư (PTAC) dưới dạng bộ phận “một cửa” dành cho các bên liên quan đến ngành giáo dục để tìm hiểu về quyền riêng tư, bảo mật và an ninh dữ liệu liên quan đến hệ thống dữ liệu theo chiều dọc của sinh viên và các cách sử dụng dữ liệu sinh viên khác. PTAC cung cấp thông tin kịp thời và hướng dẫn cập nhật thông qua nhiều nguồn tài nguyên, bao gồm tài liệu đào tạo và các cơ hội nhận hỗ trợ trực tiếp về quyền riêng tư, an ninh và bảo mật của hệ thống dữ liệu sinh viên...

Quản trị dữ liệu tổng thể trong Chiến lược dữ liệu liên bang Hoa Kỳ

Việc sử dụng dữ liệu đang biến đổi thế giới. Cách Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ cung cấp, duy trì và sử dụng dữ liệu có một vị trí duy nhất trong xã hội và duy trì niềm tin vào dữ liệu liên bang là mấu chốt của một quy trình dân chủ. Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ cần một cách tiếp cận phối hợp và tích hợp để sử dụng dữ liệu nhằm thực hiện nhiệm vụ, phục vụ công chúng và quản lý tài nguyên đồng thời tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật...

Nghiên cứu tương quan về Kiến trúc tổng thể chính phủ điện tử của 2 quốc gia Châu Á: Hàn Quốc và Singapore.

Năm 2008, Jaap Schekkerman, một nhà khoa học máy tính người Hà Lan, người sáng lập ra Viện Phát triển Kiến trúc tổng thể (Institute For Enterprise Architecture Developments - IFEAD), cho rằng: EA là một thể hiện hoàn chỉnh của tổ chức; một kế hoạch tổng thể đóng vai trò như một cơ chế để hợp tác giữa các khía cạnh của hoạch định nghiệp vụ như mục tiêu, tầm nhìn, chiến lược và nguyên tắc quản trị; các khía cạnh của hoạt động nghiệp vụ như các quy định ràng buộc, cơ cấu, tổ chức...

Nghiên cứu tương quan về Kiến trúc tổng thể chính phủ điện tử của 2 quốc gia Châu Á: Hàn Quốc và Singapore.

Năm 2008, Jaap Schekkerman, một nhà khoa học máy tính người Hà Lan, người sáng lập ra Viện Phát triển Kiến trúc tổng thể (Institute For Enterprise Architecture Developments - IFEAD), cho rằng: EA là một thể hiện hoàn chỉnh của tổ chức; một kế hoạch tổng thể đóng vai trò như một cơ chế để hợp tác giữa các khía cạnh của hoạch định nghiệp vụ như mục tiêu, tầm nhìn, chiến lược và nguyên tắc quản trị; các khía cạnh của hoạt động nghiệp vụ như các quy định ràng buộc, cơ cấu, tổ chức...

Giới thiệu Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Qatar

Chiến lược Chính phủ số của Qatar 2020 (Qatar Digital Government - QĐG) xác định sự phát triển của Kiến trúc Chính phủ điện tử (Government Enterprise Architecture - GEA) là nền tảng cho toàn bộ các dịch vụ của Chính phủ...

Tổng quan về sự tác động của dữ liệu mở đối với ứng dụng “Từ thiện và viện trợ” được xây dựng trên hệ thống trung tâm dữ liệu của Chính phủ Thụy Điển

Ngày nay, chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới về dữ liệu mở nhằm công khai và minh bạch thông tin, thúc đẩy đổi mới kinh tế, chuyển đổi xã hội và chính phủ. Giống như nhiều thuật ngữ khác, dữ liệu mở là một khái niệm còn nhiều tranh cãi...

Xây dựng thành phố thông minh dựa trên khía cạnh lấy người dân làm trung tâm

Trong kỷ nguyên của dữ liệu lớn, việc phát triển thành phố thông minh đã trở thành mục tiêu đầy hứa hẹn cho chính phủ điện tử. Nhiều ý tưởng và hệ thống xây dựng được xuất phát từ việc xây dựng thành phố thông minh đều phụ thuộc vào lượng dữ liệu lớn được cung cấp. Ngoài việc phát triển cơ sở hạ tầng, ứng dụng, dịch vụ…

Khung chia sẻ dữ liệu của ATIS cho thành phố thông minh

Theo Ông Giovanni Gaccione, Trưởng nhóm Tư pháp và an toàn công cộng tại Genetec (Justice and Public Safety Practice Lead at Genetec): “Trong thành phố thông minh, khung chia sẻ dữ liệu phải có các quyền về tích hợp, bảo mật và có thể theo dõi, cho phép chủ sở hữu chia sẻ các silo dữ liệu khác nhau, dựa trên các cơ quan chính phủ hoặc người truy cập dữ liệu đó. Quyền truy cập vào tất cả dữ liệu được chia sẻ phải được theo dõi để kiểm tra tính minh bạch, quyền riêng tư đầy đủ cho tất cả các bên khi “chạm” vào dữ liệu và khi nào dữ liệu được chia sẻ và chia sẻ dữ liệu dưới hình thức nào”?...

Nghiên cứu của Gartner về mô hình mức độ trưởng thành của chính phủ số

Gartner tên chính thức là Gartner, Inc. Là thành viên chính thức của S&P 500 và là một công ty tư vấn và nghiên cứu toàn cầu cung cấp thông tin, tư vấn và công cụ cho các doanh nghiệp về công nghệ thông tin, tài chính, nhân sự, dịch vụ khách hàng và hỗ trợ, pháp lý và tuân thủ, tiếp thị, bán hàng và chức năng chuỗi cung ứng...

Nghiên cứu của Deloitte về tác động xu hướng kỹ thuật ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ sở hạ tầng thành phố thông minh

Trong nhiều góc độ khác nhau, không có định nghĩa rõ ràng về “thành phố thông minh”, và trong các góc độ khác cũng không có quan điểm chung nào về việc thiết lập một thành phố thông minh...

Nghiên cứu của IEEE về Mô hình tin cậy để chia sẻ dữ liệu trong thành phố thông minh dựa trên IoT

Như chúng ta đã biết, Internet kết nối vạn vật IoT là một trong những xu hướng kỹ thuật cơ bản ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ sở hạ tầng thành phố thông minh. Dữ liệu được tạo ra bởi các thiết bị và cơ sở hạ tầng hiện có trong IoT thường được chia sẻ giữa các ứng dụng...

Nghiên cứu của Deloitte về tác động của xu hướng ứng dụng ảnh hưởng đến sự phát triển cơ sở hạ tầng thành phố thông minh

Sự phát triển về kỹ thuật, dịch vụ và ứng dụng của các đô thị trong thành phố thông minh hiện nay đều dựa trên các lĩnh vực như Internet kết nối vạn vật IoT (Internet of Things), dịch vụ đám mây và dữ liệu lớn... Để phát triển cơ sở hạ tầng thành phố thông minh, thì trước hết là phải phát triển các kỹ thuật và ứng dụng...

Hướng dẫn mô hình hóa Kiến trúc nghiệp vụ với ArchiMate

Như đã giới thiệu trong bài Tổng quan về Ngôn ngữ mô hình hóa Kiến trúc Chính phủ điện tử ArchiMate, ArchiMate là ngôn ngữ mô hình hóa độc lập của Nhóm mở, cung cấp các công cụ để mô tả, phân tích và trực quan hóa mối quan hệ giữa các miền nghiệp vụ, ứng dụng, công nghệ theo cách rõ ràng...

Tổng quan về quản trị dữ liệu (Data Governance)

Cuộc cách mạng dữ liệu có tiềm năng kinh tế lớn. Thậm chí, một số người đã coi dữ liệu là “dầu mỏ mới”. [1] Quản trị dữ liệu (Data Governance) là cần thiết để bảo đảm tính bảo mật, tính toàn vẹn, khả năng truy cập, tính sẵn sàng và chất lượng của dữ liệu. Quản trị dữ liệu là một nhiệm vụ quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào... [2]

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 84
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 84
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16552969